Mono-Peretītenira’a

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea mahana toru ra, ia Marc Rochet, Peretiteni Fa’atere Rahi no te mau Taiete Manureva Farani Ninamu (French Blue) e « Air Taraipe », e ia Jean-Paul  Dubreuil, ‘ona tu’u moni pàpà rahi roa a’e no taua mau taiete manureva ra. Ua ‘āmui ato’a atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch,  te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau e te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, i roto i te reira tau’aparaura’a, o tei tupu na i te Peretitenira’a.

 

O Farani Ninamu, o te hō’ē ia taiete manureni no Farani, tarifa ha’iha’i roa, o tei ha’amauhia na i te matahti 2 016 ra e te Pupu Dubreuil, fatu no te « Air Taraipe » (Air Caraibes). Ua fa’ahotu papu taua pupu ‘ōpu fetii ra i roto i te mau toro’a e te ‘ōperera’a tera ra, i te utara’a ato’a na ni’a i te manureva e aore ra i roto i te patura’a hotera. No te taiete Farani Ninamu (French Blue), tei te tahua taura’a manureva rahi no Orly tā’na Pū Rahi, i roto noa i te area tuha’a fenua no te ‘Ōire pū ra no.

 

Ua riro teie tere tō na Ti’a no taua taiete manureva ra, ei taime vata ato’a, no raua no te tuatapapara’a i te huru e no te vauvaura’a mai i te taiete manureva Farani Ninamu (French Blue) i ni’a i te Peretiteni e i ta’na ‘Āpo’ora’ahau.