Mono-Peretītenira’a

Ua putuputu te hitura’a o te tomite hi’opo’a no teie matahiti, o tei anihia’tu ia horo’a mai i tō’na mana’o i ni’a i te ta’ato’ara’a no te mau pu’eparau no te mau anira’a tauturu na te mau taiete ‘ohipa, i te po’ipo’i mahana maha iho nei, i mua i te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te mau Tavana ‘Ōire i reira te ha’amaura’ahia te mau taiete ‘ohipa e te mau Ti’a no te mau Pū ti’ara’a toro’a. Ia ‘āmuihia te ta’ato’ara’a, 109 rahira’a pu’epara o tei hi’opo’ahia no te hō’ē aito fauafa’a no te fa’ahotura’ a e 297 mirioni toata farane.

 

E pahono te reia mau fa’aturera’a i te mau hia’aira’a o te mau ti’a toro’a ‘aravihi. E nehenehe ta rātou e mape’e i te mau taiete ‘ohipa rii na’ina’i no te ho’ora’a mai i ta rātou mau tauiha’a no te fa’aterera’a i ta rātou ‘ohipa e no te paturura’a i te mau tapiho’o tauiha’a e te mau fatu fare tama’ara’ a, i roto i ta rātou ‘opuara’a no te fa’a’apira’a, no te fa’anahonahora’a i ta rātou mau tapura ‘ohipa tere roa a’e e i te mau vahi tere roa a’e no ta rātou mau fare tama’ara’a i Porinetia farani nei.

 

Na te hō’ē Ture’Ai’a e haere mai e pa’ epa’e i te reira mau fa’anahora’ a, o tei ha’amanahia i te ‘āva’ e i mā’iri atura. E fa’a’hie mai ‘ōia i te mau pu’eparau e te mau titaura’  a no te pae a te hau, ma te fa’atano ma i te mau fa’aturera’a no te mau tauturu o te ‘aufauhia mai te mea, ua ro’ohia e te mau ‘ati natura.