Mono-Peretītenira’a

Mono-Peretiteni, Fa’aterehau no te Fa’arava’ira’a Faufa’a, Ti’ā’au i te mau ‘Ōpuara’a Rarahi no te Fa’ahotura’a e no te mau Reforomatiora’a Fa’arava’ira’a Faufa’a (VP).

No te fa’anahora’a a te Tomite no te Pairatira’a i te tapura ‘ohipa RESCUE, ua farii atu na te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te avatea mahana toru ra, i te Fa’atere Rahi Mono o te ‘Āmuitahira’a no Patitifa Apato’a  (CPS=APA ), o Cameron Diver.

I roto i te areara’a te 28 ra’a o te ‘Apo’ora’a Merohope a te mau ‘Oire no Porinetia farani, ua farii atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te avatea mahana toru iho nei, ia Sophie Charles, Peretiteni no te Ta’ atira’a a te mau ‘Oire e a te mau Fenua no te Ara Moana (ACCD’OM=TOFN’ AM), o tei ‘ape’ehia mai e te Ti’a Rahi o te Ta’atira’a, o Lilian Malet.

Ua ‘āmui atu te Mono-Peretiteni, o Teva Rohfritsch, ma te ‘āpe’ehia’tu na e rave rahi no te mau mero no te ‘Āpo’ora’ahau, i te avatea monire ra, i roto i roto i te ‘iritira’a mana no te 28 ra’a o te Rurura’a Merohope a te mau ‘Ōire no Porinetia farani, i piha’iiho i te Tomitera Teitei no te Repupirita i Porinetia farani nei, o René Bidal e o te Peretiteni no te Aupupu no te Fa’ahotura’a i te mau ‘Ōire (SPCPF=AFOPF), o Cyril Tetuanui.

Ua ‘iriti mana te Mono Peretiteni, o Teva Rohfritsch, i te monire ra, i Punaauia, i te ‘Apo’ora’anui  no te Ao nei no ni’a i te mau « Motu Pa’epa’e », fa’atupuhia e te Pu Ti’ara’amiti (Institute Seasteading).

Ua tupu te putuputura’a a te Tomite Fa’atere a te Totaiete no Paturu Faufa’a Monira’a e no te Fa’ahotura’a ia Porinetia farani (SOFIDEP), i te avatea mahana piti ra, i mua ihoa i te aro o te Mono-Peretiteni, o Teva Rohfritsch.

Ua hi’opo’a te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani i te ‘ōpuara’a fa’aotira’a mana no te fa’ataui i te fa’aotira’a mana no te 8 no tiurai 2016, o tei ha’amau na i te tauturu no te tuha’a o te pere’o’o uira.