Mono-Peretītenira’a

Mono-Peretiteni, Fa’aterehau no te Fa’arava’ira’a Faufa’a, Ti’ā’au i te mau ‘Ōpuara’a Rarahi no te Fa’ahotura’a e no te mau Reforomatiora’a Fa’arava’ira’a Faufa’a (VP).

Ua ‘āmui atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Hotu Tumu, o Tearii Alpha, e te Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, i te mahana maha ra i te ahiahi, i Papara, i te ‘Āvarira’a o te Tapunura’a Ma’a no Tahiti a Vaimiti Tunoa Vanel, ‘aito 2016 no te tata’ura’a fa’atupu e fa’ahotura’a i te mau taiete ‘ōhipa i roto i te tuha’a no te hamanira’a ma’a.

Ua peretiteni atu te Mono-Peretiteni e Fa’aterehau, i te mahana maha ra, i tre Tomite Fa’atere a te ‘Afata no te Turu i te mau pene puha (CSPC).

Ua farerei atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, te Fa’aterehau no te Nohora’a, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi a te Hau, o Luc Faatau, i te mahana maha ra, i te hō’ē Tomite ‘ōhipa Tere no te fenua Tapone mai, te Pupu Tokuyama, o tei arata’ihia mai e te Fa’atere Rahi no te Tuha’ a no te Hamanira’a Tima a taua Tōtaiete ra, o Sadayuki Kazuhara.

Ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, tei reira ato’a te Fa’aterehau no te Nohora’a, no te Fa’anahonahora’a e no te Taura ‘Ōire, o Jean-Christophe Bouissou, te Tavana ‘Ōire no Papeete, o Michel Buillard, e te ti’ā’au i te tōtaiete Newstone i Porinetia farani, o Jean Baptiste U,i te mahana toru ra i te po’ipo’i, i roto i te tu’ura’a ‘Ōfa’i Tii no te patura’a i te Pū Nohora’a Rava’i Pape Ora, e vai i Papeete, i roto i te aroa Paraita.

Ma te tu’uhia i raro a’e i te patoronora’a teitei a te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ua fa’ahaere noa atu a te tomite no te tai’ora’a i te mau ‘ati e no te tuhara’a i te mau tauturu ru roa a’e i tā’na mau tapura ‘ohipa, i te avatea mahana piti ra, i raro a’e i te Peretitenira’a a Teva Rohfritsch.

Ma te ’āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te mau Ito e no te mau Faufa’a no roto i te Fenua e To’ofa ato’a ho’i, o Nuihau Laurey, e na Lana Tetuanui, To’ofa vahine, ua fa’aoti mana te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana pae ra, e te mau ti’a no te Pu Farani no te Fenua, totaiete fenua e no te fa’aterera’a no te Pū Farani no te Fenua, i te fa’aora’a o te fenua nei i roto i te Pupu Pū Farani no te Fenua.