Mono-Peretītenira’a

Mono-Peretiteni, Fa’aterehau no te Fa’arava’ira’a Faufa’a, Ti’ā’au i te mau ‘Ōpuara’a Rarahi no te Fa’ahotura’a e no te mau Reforomatiora’a Fa’arava’ira’a Faufa’a (VP).

Ma te ‘āpe’ehia atu e te Mono-Peretiteni, o Teva Rohfritsch, ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch, e te Tonotura Rahi no ‘Auteraria, o Paul Wilson, o te purutia nei i Noumea, o tei tere mai nei i Porinetia farani nei.

Ma te tu’uhia i raro a’e i te patoronara’a teitei a te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ua tupu te toru no te rurura’a a te Tomite no te tai’ora’a i te feia o tei ro’ohia e te ‘ati e no te ‘ōperera’a i te mau tauturu rū, i te avatea monire ra, i raro a’e i tePeretitenira’a a te Mono-Peretiteni o Teva Rohfritsch.