Mono-Peretītenira’a

Mono-Peretiteni, Fa’aterehau no te Fa’arava’ira’a Faufa’a, Ti’ā’au i te mau ‘Ōpuara’a Rarahi no te Fa’ahotura’a e no te mau Reforomatiora’a Fa’arava’ira’a Faufa’a (VP).

No te fa’atere noara’a ā i te tapura ‘ohipa a te Āpo’ora’ahau no te fa’ahotu ‘ahunera’a i te fa’arava’ira’a faufa’a porinetia, ua farii te ‘Āpo’ora’ arahi no Porinetia farani i te fa’aotira’a mana no ni’a i te fa’atauira’a N°3 no te fa’aotira’a mana no te 1 no titema 2 016 o te ha’amana ra i te ‘Āfata terera’a faufa’a rahi a Porinetia farani no teie matahiti 2017.

Ua fa'atupu mai nei te pupu no Tahiti Nui Hotu Moana, arata'ihia mai e Wang Cheng tane, e rave rahi mau putuputura'a 'ohipa, mai tō'na taera'a mai i Porinetia nei, i te hope'a hepetoma i mā'iri a'e nei, e te mau 'ihirave'a 'aravihi no te fenua nei e te mau piha tuatapapara'a no te fa'anu'u i te mau tapura 'ohipa rarahi roa a te mau ICPE (PAPA= mau patura'a  'āpapahia no te paruru i te 'arutaimareva)

Ua ti’a mai te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, no te Peretiteni Edouard Fritch, i roto i te farereira’a matahiti a te mau Tavana ‘Ōire no Porinetia farani, o tei tupu i te mahana pae iho nei i te Peretitenira’a.

I te hopera’a te mau tapura ‘ohipa a te 28 ra’a o te Rurura’a Merohope a te mau ‘Ōire fa’ atupuhia mai e te ‘Āmuitahira’a no te Fa’ahotu i te mau ‘Ōire no Porinetia farani (AFOPF-SPCPF), i roto i te ‘Ōire no Mahina, ua ‘āmui atu te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, i ni’ a i te ‘iri ‘amura’a menemene no ni’a i teie parautumu « Te mau tapura ‘ohipa rarahi no te ao o te mau ‘Ōire ia au i te hi’ora’a a te mau autaipe no te tau i ‘ō atu i te 2020 ».

I roto i tā’na fa’anahora’a tuatapapara’a o tei ha’apurorohia i te mahana maha ra 2 no ‘ātete, ua fa’ahiti o Porinetia Tahi ma te mana’ona’o, i te ha’amaura’a i te mau tute ‘āpi o te pupuhi ti’a atu ra i te mau pupu ‘ori tumu.

No te fa’anahora’a a te Tomite no te Pairatira’a i te tapura ‘ohipa RESCUE, ua farii atu na te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, i te avatea mahana toru ra, i te Fa’atere Rahi Mono o te ‘Āmuitahira’a no Patitifa Apato’a  (CPS=APA ), o Cameron Diver.