Peretītenira’a

I muri a’e i te ’Ōro’a fa’ahanahanara’a ia Boris Léontieff e ia rātou o tei mo’e na i te 23 no me 2002, ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana ma’a ra i te ’Avarira’a i te hō’ē Faretoa ’āpi na Teiva Manutahi, fa’ata’ahia no te ho’o i te Meri e no te fa’a ’amura’a manu hamani momona hane, e vai i te pae tahatai no Papeete.

 

No reira, ua ha’apoupou te Peretiteni i tera mana’o fa’atupu taiete ‘ōhipa to Manutahi tane, o te nehenehe, ‘aua’e maoti te ti’ara’a o ta’na faretoa,  e fa’atere i te ho’ora’a i te mau meri no Tuamotu ma, no Matuita ma e no Tahiti, ia pau i te ho’ohia, ‘eiaha ra ia putu noa.

 

Ua fa’ahiahia roahia te Peretiteni, i te hō’ē hoho’ a paea taura ‘oire , mai te hoho’a o te hō’ē tumu ra’au, o te nehenehe e vitiviti noa i te tu’uhia i roto i te hō’ē tuha’a no te ‘ōire fa’aea rahihia e te huira’atira, ma te paruru ‘ēiaha te mau nohora’a tapiri, ia fifi mai a muri atu. Na roto i te mau fa’aa’ora’a a Manutahi tane, ua ‘ana’anatae roa te Peretiteni e tu’u i te tahi paea hamanira’a tumu ra’au no te taura ‘ōre, i roto i te mau ‘aua tiare o te Peretitenira’a, na raro a’e haere i te mau tumu ra’au ‘u’a e rave rahi e tupu ra i reira.