Peretītenira’a

Ua fariihia mai te Mono-Tavana Rahi no te tuha’a ‘Ōire no Fujian e tā’na Tomite Tere, o tei tae mai i Porinetia farani nei no te hō’ē tere hi’o, e te Peretiteni Edouard Fritch, i te Peretitenira’a i te pō mahana ma’a ra.

 

O Fujian, o te hō’ē ia ‘Ōire piri i te 35 mirioni rahira’a huira’atira to’na, e vai i te  pae to ‘O’a o te Rā no Taina i mua noa mai ia Taiwan. Mai ta te Mono-Tavana Rahi i tatara mai, e ‘Ōire uahu tapirira’a pahi o Fujian, o te fa’ahotu nei i roto i te ito uira. Te fatu ato’a ra taua tuha’a ‘oire ra hau atu i te reira, e rave rahi mau tuha’a fariira’ a ratere faufa’a fa’ahiahia o tei tapa’ohia i roto i te faufa‘a a te ao nei a te UNESCO.

 

Ua fa’ahiti ato’a mai te Mono-Tavana Rahi i te mau ma’imira’a ‘ihi’maimira’a o tei fa’a’ite mai e te mau tupuna o te mau Porinetia, ua ha’amata mai na ia i to ratou mau terera’a mai i te pae Hitia’a o te Rā, mai te ‘Ōire mai no Fujian. Ua fa’aha’amana’o ato’a mai ‘ōia e ua vai a’e  na to Fujian e to Porinetia mau aura’a tapiho’ora’a i te mau matahiti 2000 noara’a ra a, na roto i te hamanira’a i te mau poti rava’ai. No ni’ a i tō’na purutiara’a mai i te fenua nei, ua fa’a’ite mai ‘ōia, na ni’a i tō’na ti’ara’a ei fa’atere no te hō’ē tuha’a fenua piri miti, ua fa’ahiahiahia ‘ōia i te to tātou ‘arutaimareva.