Peretītenira’a

Ua hi’opo’a atu te Peretiteni no Porinetia farani, o  Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana piti ra, e toru tahua ‘ōhipara’a i Pira’e e i Papeete.

 

Ma te ‘āpe’ehia e te Fa’aterehau no te ‘Ea, ua ha’ amata te Peretiteni i taua mau hi’opo’ara’a ra, na ni’a i te tahua ‘ōhipara’a no te Fare Purera’a ‘Oikumene no te Pū Utuutura’a Ma’i no Ta’aone (CHPF), fa’ata’ahia na te ta’ ato ‘ara’a o te mau ‘Etaretia rau e o te mau ‘āmuira’a no te mau fa’aro’o rau, o tei tae ato’a mai no taua tareni rahi ra. E vai matara noa te reira vahi i te feia ma’i, i te mau ‘opu fetii ‘utuafare e i te feia rave ‘ohipa o te Pū. Ferurihia e papa’ihia e te ta’ata hamani hoho’a fare ra, o Dominique Touzeau, no te hō’ē ha’amau’ara’a ‘amui i ni’a i te 110 mirioni toata farani, e nehenehe ‘ōia e farii mai e 55 rahira’a ta’ata. E nehenehe taua fare  pure ra i te oti mai i te ‘āva’e  ‘atopa i mua iti noa nei.

 

I muri mai, ua farerei atu te Peretiteni i te Fa’aterehau vahine no te Haapiira’a, i te aroa poromu Régent Parata, i Papeete, no te hi’o i te huru no te terera’a o te mau tapura ’ōhipa i ni’a i taua pū rahira’a fare nohora’a ra no Van Bastolaer e no te nohora’a Pape Ora. Te pū nohora’a Van Bastolaer i ni’a i te hō’ē fenua rahi pupuhia i roto i te Fa’aterera’ahau no te Ha’apiira’a, no te Feia ’Āpi e no te mau Tu’arora’a, tī’ā’au i te Ha’apiira’a Teitei. Te faito o te faufa’a e hina’arohia no te hamanira’a i taua fare ra ia au i te mau titaura’a, ’inaha e 3 0 matahiti to’na ru’aura’a, tei ni’a ia i te 500 mirioni toata. E 64 rahira’a nohora’a i roto i taua Pū ra (e 50 T1 + 14 T2) e hō’ē fare t2 fa’ata’ahia no te ta’ata tia’i, e te vai ato’a ra te mau piha o tei fa’ata’ahia no te mau faretoa e tae  noa’tu i te hō’ē puhapara’a (foyer) fa’ata’ahia no te feia no te fenua nei, ma te hō’ē ’aua tiare  nehenehe maita’i. Hō’ē ato’a vaira’a pere’o’o i raro i te fenua o tei fa’anaho ato’ahia. No te taerera’a te mau tapura ’ōhipa, i te ’āva’e novema roa e oti mai ai taua fare ra.

 

Ei fa’ahopera’a, ua ’ite ato’a atu te Peretiteni i te nu’ura’a o te mau tapura ’ōhipa i te Nohora’a Pape Ora, o tei fa’ata’ahia tō’na ha’amau’ara’a i ni’a i te 800 mirioni toata farane. Te nohora’a te Pape Ora o te pahono maita’i i te mau titaura’ano te mau nohora’a totiare, teie te rahira’a nohora’a i reira, e 38 ia nohora’a, o tei operepere maita’ihia na roto i te ho’e fare rahi teitei e 9 tahua (R-/R+7). Taua mau nohora’a ra mai te faito F2 e tae atu i te faito F4, o te fatataroa i te ’operehia. E nehenehe ato’a te feia e ho’o mai i taua fare ra, e fana’o i te tauturu no te fa’ahotura’a i te mau ’utuafare  nohora’a o tei ha’amauhia mai na e te Haufenua. Hau atu i te reira, e piti ato’a faretoa, o te vai mai i te tahua raro roa, e ho’e vaira’a pere’o’o, no te rahira’ a e 66 pere’o’o o tei fa’ata’a ato’ahia.No te reira mau tapura ’ohipa, ua fa’a’ohipahia mai na e 50 rahira’a rave ’ōhipa no te roara’a o te aua tapura ’ohipa ra, e tae noa’tu i te tahi mau ’ahuru feia rave ’ōhipa fa’ao tauturuhia mai.

 

Ua fa’aite mai te Peretiteni i tō’na mauruuru i te faito nu’ura’a o taua na tahua ’ōhipara’a e toru ra e ua itoito roa mai a ’ōia, na roto i te tapirira’ahia mai te tahi è atu mau patura’a nohora’a mai Te Pape Ora ato’a ra te huru, no te pahono i te mau hiaaira’a o te mau ’utuafare fetii e ’āita to rātou e fare.