Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretiteni Edouard e te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i te Peretitenira’a, i te Tonotura no te Repupirita Huira’atira no Taina, o Long Ling, o te reva atu mai Porinetia farani atu nei i te mua iti noa nei,  o te tonohia’tu  i mua nei te ho’e vahi è atu.

 

Ua tae mai na ‘ōia i te ‘āva‘e mē 2014, ua tauto’o mai na te Tonotura no te Repupirita Huira’atira no Taina e niu i te mau aura’a auhoa i rotopu ia Porinetia farani e o Taina. Na roto i te horo‘ara‘a mai i tā’na mau fa’aa’ora’a e mau tauturu i ni’a e rave rahi mau pu’eparau mai te fa’a’amura’a i’a no Hao, ua ha’a pautuutu maita’i mai na o Long Ling i roto i te ha’amaita’ira’a i te mau aura’a e te mau ‘ona fa’ahotu no Taina, ma te ‘ōhipa ato’a e ha’amaita’i atu a i te ha’amaita’i i te mau aura’a ta’ere   tumu.

 

Ua hina’aro papu te Peretiteni e ha’amauruuru i te Tonotura no tō’na pupura’a mai na i tō’na ta’ato’ara’a e ua poro’i atu te Peretiteni i te Tonotura ia maita’i ‘oia e ia manuia noa i roto i te ha’ara’a i tō’na ti’ara’a.