Peretītenira’a

Ua farerei atu te Mono-Peretiteni, o Teva Rohfritsch, i roto  tere tō’na i Paris, na roto i te fa’anahora’a no te Tomite no te Hi’opo’ara’a a te IEOM (Pū Hamanira’a no te Ara Moana)  e rave rahi mau mero no te Fa’aterera’a no te ‘Āfata no te mau Tu’ura’a e no te mau Tape’ara’a (CDC) : ia Dominique Mirada (Fa’atere ‘Ara Moana), o Emmanuel de Séverac (Fa’atere no te Fa’arava’ira’a faufa’a Mita), o Michel-François Delannoy (Ta’ata ‘ Aravihi no te mau ‘Ōpuara’a a te mau Fenua, Pu rarahi, fa’aa’o no te fa’anahora’a « Te mau Ropura’a o te mau Pū ‘Ōire Rarahi no ‘Ananahi »),  e o Frédéric Audras(‘Aivana’a no te Maita’ira’a e ti’a i te vai maitera’a e mauha’a fa’ahotura’a e mauha’a no te pairati raa).

 

Ua nehenehe na roto i taua farereira’a, e ravehia te hō’ē putuputura’a iti e te mau ti’a no te CDC no ni’a i te fa’ahotura’a ratereo tei fa’anahohia mai na e te Haufenua i ni’a i te tahua no ‘Outumaoro  Punaauia, piihia  « Te Mata’ina’a Tahiti ».

 

Ua fa’a’ite mai te mau ti’a o taua ‘Āfata ra no te mau Tu’ura’a e no te mau Tape’ara’a i to rātou ‘āna’ānatae rahi, no teie fa’anahora’a ‘āpi a te Haufenua , o ta rātou i ‘ite mai, e mea paraumau a’e, e me a papu a’’e e oti, e mea tano a’e ia au i te horu ‘auanaturara’a e i te huru mau no te fa’arava’ira’ a faufa’a a te Haufenua. Na roto i te mau tau’aparaura’a i tupu, ua fa’ahiti fa’ahou ato’ahia mai a te mau ‘ōpuara’a ato’ a no roto i te tahi mau tuha’a fenua no Farani.

NA roto i taua farereira’a ra, ua matara te ‘uputa no te ho’e tauturura’a a te CDC i te pae no te faufa’a i taua ‘ōpuara’a ra a te Haufenua. E fa’atanotano maita’i roahia’tu te reira i mua i rotopu i te CDC e te Haufenua.