Peretītenira’a

Ua farerei atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana maha iho nei i te 'Aora'i Matignon, i te Fa'aterehaunui Matamua ia Edouard Philippe.Ua 'ape'ehia'tu 'oia e te To'ofa vahine Lana Tetuanui e tae noa'tu i na tepute vahine o Nicole Sanquer e o Maina Sage. Te mafatu no te mau tau'aparaura'a, o te Fa'aaura'a ia no Elysée.

 

 

« Ua farii poupouhia mai matou. Na te feia mana o tei ha'afaufa'a maita'i mai ia Porinetia Farani. E farereira'a matamua teie e taime a no te parauparau rahira'a no ni'a i te ti'ara'a fa'arava'ira'a faufa'a, totiare e 'oia mau ihoa ra i te Fa'aaura'a no Elysée. Uaa paturu maita'i mai e Peretiteni no te Repupirita e te Fa'aterehaunui Matamua i te mau parau ato'a i roto i taua fa'aaura'a. E mea titauhia i teie nei, ia ferurihia no te fa'atupura'a ia'na », o ta te Peretiteni no Porinetia farani i fa'a'ite mai i muri a'e itaua farereira'a no te roara'a ho'e hora.

 

To'opiti ato'a ra o ra'ua o tei hina'aro e fa'aineine i te mau fa'anahora'a no te fa'atupu i te Fa'aaura'a no Elysée ia au i te Arata'ira'a no te mau Rurura'a Nui o ta te Peretiteni no te Repupirita e hina'aro no te mau Aramoana. Ua ha'apapu atu o Edouard Fritch e ua ieine o Porinetia farani e farii atu i te reira. Ua fa'aha'amana'o atu 'oia, na ni'a atu, te tia'i noa maira te nuna'a « i te 'ohipara'a i te tahua ». I ni'a i te reira, ua fa'a'ite mai te Fa'aterehaunui Matamua « i to'na 'ana'anatae » , i ta'na hi'ora'a.

 

« E tia'iturura'a rahito'u »

 

Te toe, o te fa'ata'ara'a ia i te tarena no taua mau Rurura'a Nui ra. « O ta'u maoti mau na i hina'aro e vaiiho atu ei poro'ira'a, o teie ia, na ni'a ito tatou tata Porinetia ua ineinetatou  te farii atu a ratou », o ta'na ia i parau hamara mai.

 

Ua ha'apapu mai te Peretitenni Edouard Fritch e o te mea faufa'a, o te fa'aro'ora'a ia. E te vai maura te reira. « Te tumu i fa'aro'o rahihia mai ai matou e te 'Apo'ora'ahaunui na nmua a'e nei, a te Peretiteni Hollande, te Fa'aterehaunui Matamua Manuel Valls, o tei riro ei mea fariihia no te mau fifi n Poreinetia farani. Ho'e fenua atea, parare i ni'a i te moana. Na roto i to'na mau fifi ta'a-è. E te fa'aro'ora'a e mea ia, ia 'ape'ehia mai e te ho'e hoho'a tapura 'ohipa, te ho'e hina'aroho'a no te patu 'amuira'a no teie fenua 'a'ano i ni'a i te moanaj o Porinetia.No reira,ua 'i vau i te tia'iturura'a ».

 

 

Ua tupu te reira putuputura'a 'ohipa i mua i te aro  o Annick Girardin, Fa'aerehaunuivahine no te Aramoana, o tei farii mai na i te Tomite Porinetia i nanahi ra.