Peretītenira’a

Ua 'amui pa'ato'a atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, te ta'ato'ara'a no ta'na 'Apo'ora'ahau, te Tomitera Teitei, René Bidal, e tae noa'tu i te mau ti'a mana ato'a no te mau Pu Mana Porinetia, i te avatea mahana maha iho nei, i te aroa poromu Pouvana'a a 'O'opa, i Papeete, no te porotera'a hanahana o te Hiva Vaevae fa'atupuhia no te fa'ahanahana i te 'Oro'a no te 'Otonomi.

 

Fa'aterehia e te COFA (Tomie Fa'atere i te 'Oro'a no te 'Otonomi) i raro a'e i te mana fa'atere o te Fa'aterera'ahau no te TA'ere, no te 'Arutaimareva, no te Rima 'I, no te Uira e no te mau Faufa'a no raro i te Fenua, ua 'omuahia taua rurura'a huira'atira rahi ra na roto i te ho'e 'oro'a hanahana i roto i te reira, ua fa'atere te Peretiteni Edouard Fritch i te 'oro'a pinera'a i te mau Feti'a Hanahana no Tahiti Nui i ni'a e to'opae mau ti'a o tei tae mai no taua oro'a hanahana rahi ra. Ua ha'amauaruuru hanahanahia te toro'a e te tareni a taua mau ti'amana ra.

 

I muri mai, ua mata'ita'i atu te mau Ti'a Mana o te Fenua e o te Haunui i te porotera'a o te Hiva Vaevae, o tei tia'i rahi fa'ahouhia a e te naho'a huira'atira, o te fa'ata'iruru mai i teie matahiti, ha atu i te 13 000 rahira'a ti'a no te mau ta'atiraa tu'aro e ta'ere e aore a ia i te mau ta'atira'a no te mau aroa e no te mau 'Oire.

 

I te hopera'a te porotera'a, ua ravehia erave rahi mau rautira'a i te mau vahi rau no te pae tahatai no Papeete e tae roa'tu i te tahara'a te aniani, no te fa'ahanahanara'a ihoa i te 33 ra'a te matahiti o te 'Oro'a 'Otonomi.

 

Ua 'i te Peretiteni e ta'na 'Apo'ora'ahau i te 'oa'oa no te tupu maita'ira'a taua 'oro'a fa'ahanahanara'a ra o tei fa'ata'iruru mai na i te mau Porinetia i roto i te 'Oro'a no te 'Otonomi.