Peretītenira’a

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch e e rave rahi mau Fa'aterehau i te ahiahi mahana pae ra, i te 'Ōro'a hanahana, o tei fa'atupuhia i te taura'a manureva a te Nu'u fa'ehau, i Fa'a'a, no te fa'aho'ira'ahia mai i te fenua nei, te tino pohe o te taure'are'a fa'ehau porinetia ra, o Albéric Riveta

  

Fa'ehau 'Ōu'a Fare 'Amarara, ua fa'aru'e roa mai taua fa'ehau taure'are'a 'āpi roa ra, 'āita i maoro a'e nei, i roto i te tahi tere fa'ehau i Aquila, i Mali. Ua 'āmui atu te Peretiteni i roto i te reira 'Ōro'a fa'ahanahanara'a e mana'ora'a e te Tomitera Teitei, o René Bidal.

 

Ua hina'aro 'Ōia e fa'a'ite atu i tō'na tapa'o aroha e te hina'aro tamahanahana e te turu i te 'ōpu fetii e tei fatata mai no taua taure'are'a fa'ehau porinetia ra.