Peretītenira’a

I roto i tō'na tere i Cracovie, i Poronia, no te paturu i te tapa'ora'a no te Marae no Taputapuātea ei faufa'a no te ao a te UNESCO, te tamau noa ra te Peretiteni Edouard Fritch, e te tomite tere no Porinetia farani o tei 'āpe'e atu ia'na, i ta rātou tapura 'ōhipa no te paturu i te i'oa o Taputapuātea.

 

 

A tamau noa ai te mau tapura 'ōhipa i te fa'aterehia, no te 41 ra'a o te rurura'a a te Tomite no te Faufa'a no te ao a te UNESCO, ua rave te Peretiteni, i te mahana pae ra, i te hō'ē tere hi'opo'ara'a i te hō'ē peho o tei tapa'ohia ei faufa'a no te ao. Ua riro taua tere hi'opo'a ra ei mea putapu, no te mea, ua tupu 'ōia i roto i te 'āua tape'ara'a no Auschwitz, i reira te ravera'ahia na e rave rahi mau taparahira'a ta'ata mai te matahiti 1 9440 e tae mai i te matahiti 1 945. Ua tere ato'a atu te Peretiteni i roto i te 'āua tapiri atu no Birkenau, i reira ato'a te 'āfa'i titira'ahia'tu na, i roto i te piti o te tama'i no te ao nei, o Simone Veil.

 

Te faufa'a e te tuha'a mana'ora'a no te reira mau tahua, tapiri noa'tu ia Cracovie e mea tupu noa'tu a ia i te rahira'a, tai'o piri i te 2 mirioni rahira'a feia mata'ita'i i tai'ohia, i mā'iri a'e nei, i te matahiti. Ua tapa'ohia rātou ei faufa'a no te ao a te UNESCO i  te matahiti 1 979 ra, te mau 'aua tape'ara'a no Auschtwitz e no Birkenau o te 'iriti maita'i mai i te hoho'a no te raura'a no taua mau tahua ra e tano mau e tapurahia ei faufa'a no te ao, no to rātou ta'a-èra'a e no to ratou faufa'a i roto i te 'ā'amu o te nuna'a o te ao nei.

 

I roto i te hō'ē puta ta'a-è roa, te Marae ta'ere no Taputapuatea, ei ro'i 'āiu no te nuna'a porinetia, vahi fa'arevara'a no te mau terera'a rarahi i roto i te 'ōrapara'a ti'atoru porinetia, e nehenehe maoti mau ato'a ia 'ōia e ō i ni'a i te tapura a te UNESCO. Te 'ōhipa rahi o tei ha'ahia mai na i roto e rave rahi mau matahiti i mahemo, te piri nei i te tae i tō'na fā e e ravehia te hō'ē fa'aotira'a no te tapa'ora'a i taua marae ta'ere ra ei faufa'a no te ao a te UNESCO, o te tia'ihia mai teie nei e i te hope'a no teie hepetoma.

 

Hau i te 1 050 rahira'a tahua o tei tapa'ohia i teie nei ei faufa'a no te ao, tera ra, e mea iti roa no roto i te tuha'a fenua no Patitifa. Te tia'itonu ra te Tomite tere porinetia, e ha'amara'a te 41 ra'a no te Rurura'a a te Tomite no te faufa'a no te ao a te UNESCO i taua ti'ara'a ra, na roto i te hō'ē fa'aotira'a e fariihia mai te anira'a no ni'a ia Taputapuatea.