Peretītenira’a

Ua tapa'o manahia te Marae no Taputapuātea ei faufa'a no te ao a te UNESCO. Ua fa'aarahia te reira fa'aotira'a i te po'ipo'i tapati iho nei, i roto i te 41 ra'a no te putuputura'a a te Tomite no te faufa'a no te ao a te UNESCO, o tei tupu i Cracovie, i Poronia.

 

 

Te Peretiteni Edouard Fritch, te Fa'aterehau no te Ta'ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu e te ta'ato'ar'a no te Tomite tere no Porinetia farani, o tei tere pa'ato'a'tu na e turu i te i'oa o Taputapuātea, o tei fa'a'ite i to rātou 'oa'oa rahi i te fa'a'ite manara'ahia i taua tapa'ora'a ei faufa'a no te ao. Ua ha'apoupou ato'ahia te reira fa'aotira'a e vai i roto i te 'ā'ai na e rave rahi mau tomite tere o tei 'āmui ato'a atu na no taua parau rahi faufa'a ra no te ao porinetia.

 

I roto i tā'na 'orerora'a ha'amauruurura'a, ua ha'apapu te Peretiteni Edouard Fritch i te faufa'a rahi no te 'itera'ahia mai taua 'ā'ai ra e taua ta'ere porinetia ra e te mau pūmana no te ao. Te vai ra 'ōia i ni'a i te motu no Ra'iatea, ua riro te Marae no Taputapuātea mai te ro'i 'aiu ra no te nūn'a'a e no te mau nūna'a ratere porinetia. E haere « ti'a roa i roto i to mātou mafatu » taua 'itera'ahia,o te fa'atupu « i te hō'ē 'oa'oa 'oti'a 'ore », o ta te Peretiteni ia i parau mai.

 

E hotu te reira tapa'ora'ahia no te hō'ē 'ōhipa o tei ha'a maorohia mai na, e te mau ta'atira'a, e te 'Ōire, e te mau Piha 'ōhipa o te Fenua, e o te Haunui no te vauvaura'a'tu i taua anira'a ra i mua i te UNESCO. Aua'e te pu'eparau i hamanihia'tu i ti'aturihia mai ai e te mau mero no te mau hau. E rave rahi mau fenua, te fenua Potiti, Turetia, Koweit, Tanatania, Firipino, Timipapue, Tamaite, Korea Apato'a, Tupa, Tunitia e aore ra Poronia, o tei paturu pautuutu maita'i mai i mua i te ta'ato'ara'a i te i'oa o Taputapuātea e o tei fa'a'ite mai i te faufa'a rahi no taua anira'a ra.