Peretītenira’a

Ua fariihia mai te Peretiteni Edouard Fritch e te To'ofa Nuihau Laurey e Lisabeth Borne vahine, Fa'aterehaunui vahine tī'ā'au i te mau Utara'a i piha'iiho i te Fa'aterehaunui no te Haunui, Fa'aterehaunui no te Tauira'a Arutai e no te Autahira'a. Ua 'āpitihia mai o Elisabeth Borne vahine e Patrick Gandil tane, Fa'atere Rahi no te Manureva Tivira.

 

Ua fa'atumuhia taua tau'aparaura'a ra i ni'a i te ti'a'aura'a o te Tahua Taura'a Manureva no Fa'a'a, i te mea, te fa'anahora'a tī'ā'aura'a, ua fa'a'orehia ia i te hope'a no mati iho nei 2 017. Na roto i te fa'aotira'a a te Tiripuna a te Hau no te horo fa'ahoura'a,  te mau ra te Haunui i te pu'etau maorora'a hope'a roa hō'ē matahiti, no te tu'u i roto i te mātete no te ha'amau fa'ahoura'a i te fa'aaura'a tī'ā'aura'a 'āpi.

 

Ua fa'atumu te Peretiteni i ni'a i te faufa'a rahi no taua taura'a manureva ra no te fa'ahotura'a ia Porinetia farani e no ta'na punavai fariira'a ratere. Ua fa'a'ite 'ōia i tō'na hina'aro ia ha'apapu ara'ara'a maita'ihia te mau terera'a 'ōhipa.

 

Ua tu'u atu 'ōia i te hō'ē mana'o e ia ha'afaufa'ahia te mau mana'ona'ora'a o te 'Ōire no Fa'a'a, tei reira te vaira'a te tahua taura'a manureva no te mau rerera'a na te ara, e tae noa'tu i te 'ananahira'a no e to'otoru mau taura'a manureva a te Haunui (Ra'iatea, Bora Bora e Rangiroa) e te fa'anahora'a i te hō'ē taura'a manureva fa'ateateara'a.

 

Ua fa'aoti 'āmui te Fa'aterehaunui vahine e te Peretiteni e ia ha'amau vitivitihia te hō'ē tomite ferurira'a mana'o arata'i no taua mau parau rau ra.