Peretītenira’a

Na roto i te titau manihinira'a a Gérard Deshayes, Peretiteni no te « Ta'atira'a Breizh Porinetia » , ua 'āmui atu te Fa'atere no te Pū Tomite no Porinetia farani i Paris, o Caroline Tang i teie iho nei hope'a hepetoma i Quéven, i Peretania, i roto i te 26 ra'a no te fa'anahora'a no te Tau Ve'ave'a Tahiti. O te reira, te Ta'uruanui faufa'a rahi roa a'e i roto i te mau ta'urua ato'a e tupu ra i Farani.

 

I tō'na taera'a i te hope'a no te pae po'ipo'i i Quéven,ua haere atu o Caroline Tang,i taua mahana ra e farerei i te rahira'a e Toru 'āhuru feia fa'a'ite'ite o tei tae atu i roto i taua mata'ina'a porinetia ra. I muri mai, ua 'āmui ato'a atu 'ōia i roto i te ahiahi 'iritira'a i te ta'urua, rautihia mai e te pupu 'upa'upa « Te Aho Ma'ohi » o tei tavevo na roto i te pupu 'ori a « Breizh Porinetia » e tae noa'tu i te 'āru'i himenera'a a te ta'ata himene ra, o Laurent Degache.

 

Na roto i tō'na titaura'ahia'tu e rave mai i te tahi ma'a parauparaura'a iti, ua 'ī te Fa'atere Tomite vahine i te 'oa'oa i tō'na 'itera'a i taua huru ha'afaufa'ara'ahia o Porinetia e ua ha'apoupou 'ōia i te 'ōhipa rahi i ha'ahia mai e Gérard Deshayes, e tae noa'tu i tā'na pupu tamoni 'ore e te ta'ato'ara'a no te feia ha'uti o tei fa'aineine mai i roto e toru matahiti, i manuia rahi mai ai te Tau Ve'ave'a Tahiti.

 

E toru mahana ta'urua

 

E mau fa'anahoa'a no te « 'ori Tahit », no te tataura'a, no te rima 'ī, no te tunura'a ma'a : i roto i na mahana e toru te tupu noara'a mai taua ta'urua ra, mai te 7 e tae mai i te 9 no tiurai. Ua fa'ahiahiahia e te feia mata'ita'i i te faufa'a e te 'aravihi ta'ere no te « fenua ». Ua fa'a'areareahia te mahana ma'a ra e te  mau fa'anahora'a tu'ati'ati a te ma pupu 'ōri no taua tuha'a fenua ra, o tei fa'afana'o mai i te feia mata'ita'i e toru hora fa'a'o'a'oara'a. I te tahara'a no taua mahana ra, ua fa'aterehia mai hō'ē purera'a 'oitumene, o tei fa'aterehia mai e te pupu himene porinetia, i te fare purera'a no Quéven, i mua ia Caroline Tang. Na te hō'ē tama'ara'a fa'anahohia mai e te pup « Aloha Tahiti Show » fa'aterehia e Terii Taputu, i 'ōpani mai i taua mahana ruperupe ra.

 

Ia po'ipo'i a'e, ua fa'atere ato'a mai taua pupu ra hō'ē Tamure maratona no te roara'a piri i te maha hora. I roto i na maha e toru ra, ua nehenehe i te huira'atira e oriori haere na roto i te matete porinetia. Ia au i te  paraura'a a te ta'ata fa'atupu i taua ta'urua ra, ua roa'ahia e 4.000 rahira'a ta'ata mata'ita'i o tei tae atu i teie matahiti.