Peretītenira’a

No te fa'ahanahanara'a i te 4O ra'a te matahiti o te Tomite Matutu Ti'arau Matau'i (CESC) no Porinetia farani, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te 'āua ha'a'atihia e te hō'ē pae'au no tā'na mau Fa'aterehau i te mahana toru ra, i te mau Ti'a no te mau Tomite Matutu Ti'arau e 'Arumataimareva Tuha'afenua (CESER).

 

 

I muri a'e i tō'na tau'aparaura'a'tu e te mauTi'a no te Tōmite Matutu Ti'arau Matau'i (CESC) e Tōmite Matutu Ti'arau 'Arutaimareva Tuha'afenua (CESER), ua fa'aha'amana'o atu te Peretiteni, i roto i tā'na 'ōrero, i te mau tumu no te 'āmuira'a mai te mau ti'a rau o te CESER, o rātou i 'o mai i te fa'ahanahanara'a i te 40 ra'a o te matahiti o te CESC,o tei 'āmui mai no te tau'aparau i te 'ānanahira'a o to tātou nei Fenua e te fa'anahora'a i te hō'ē fa'ahotura'a 'āhune maita'i mai teie nei e tae roa'tu i te 2 050,ma te ha'afaufa'a i te mau parau no te mau ateateara'a o te mau motu.

 

« Ua fa'atumuhia ta 'ōutou mau tapura 'ōhipa i ni'a i te tau e haere maira 'ānanahi, tera ra, te ti'aturi nei au, e nehenehe noa ta tātou e patu i taua tau ra no 'ānanahi, mai te mea, ua hohonu to tātou 'itera'a i to tātou mau tumu mau, e ua pa'ari to tātou 'itera'a i te 'ā'āi o to tātou nūna'a », o ta te Peretiteni ia i fā'i mai. Ua fa'aiho mai te Peretiteni Edouard Fritch, na roto i te reira, i te tapa'ora'ahia te Marae no Taputapuatea ei faufa'a no te ao na te UNESCO, o tei riro ei ha'apeura'a rahi e ei 'api rahi faufa'a mau no to tātou 'itera'ahia i roto i te 'ā'āi.

 

Ua fa'aha'amana'o mai 'ōia i te tauto'ora'a a te 'Āpo'ora'ahau, no te horo'afa'a i te hō'ē mapuhira'a aho 'āpi i roto i ta tātou fa'arava'ira'a faufa'a no te patu i te hō'ē fa'arava'ira'a faufa'a e ti'a i te vaira'a, o te fa'atupu rahi mai i te mau ti'ara'a 'ōhipa na te feia 'āpi ato'a o te tia'i noa maira no te 'āmuira'a i roto i te patua'a i to tātou Fenua. Ua ha'apapu ato'a mai 'ōia e te hō'ē no te mau pou no te fa'ahotu i ta tātou fa'arava'ira'a faufa'a, te vaira ia i roto i te Fariira'a Ratere, taua parau ra o tei fa'ahitihia na i roto i te 'Āpo'ora'anui no te fa'ahanahanara'a i te 40 ra'a o te matahiti o te CESC.

 

I roto i taua farereira'a ra, ua fa'atere ato'a atu te Peretiteni Edouard Fritch i te hō'ē 'ōro'a no te pinera'a i te Feti'a Hanahana no Tahiti Nui i ni'a e to'opae mau ti'amana : o Francis Ching, o Georges Moarii, o Ina Utia, o Jean-Pierre Gaudfrin e o Jeanne Chane.