Peretītenira’a

Ua tau'aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana maha ra, e o Paul Wilson, Tonotura Rahi no 'Āuteraria, e parahi ra i Nouméa, o tei tere mai i te Tahiti nei i teie mau mahana no te hō'ē tere hanahana. Ua 'āpe'ehia mai 'ōia e Marc Siu, Tonotura 'Āufauhia no 'Āuteraria i Porinetia farani nei.

 

Ua ha'apoupou maita'i mai o Paul Wilson i te Peretiteni no te tapa'ora'ahia te Marae no Taputapuatea ei faufa'a no te Ao a te UNESCO. Ua ha'apapu atu te Peretiteni e taua 'itera'ahia mai, ua fa'ahanahana ia i te ro'i, te mafatu no te hō'ē nūna'a 'ihitai. E punavai te reira no te fa'aotira'a a Porinetia no te miti'a'irira'a i te Moana a Hiva.

 

Ua fa'aara mai te Tonotura Rahi i te Peretiteni Fritch i te mau 'āvei'a tareni 'ōhipa 'āpi o te ha'afaufa'a i te mau Fenua mero no te Forum a te mau Motu no Patitifa, e i roto ihoa ra i te tuha'a no te parurura'a 'ēiaha ia ro'ohia e te 'ati e i te tahi è atu a mau tuha'a o te 'ana'anataehia e Porinetia farani. E fa'aarahia mai te reira mau fa'anahora'a i mua iti noa nei e te Fa'aterehau 'Āuteraria no te mau 'Ōhipa na te Ara, o Julie Bishop, e mea papu, hou a'e te putuputura'a rahi a te mau Fenua ACP e PTOM i Niu Taratoni, i reira e ti'ahia atu o Porinetia farani e te Mono-Peretiteni, o Teva Rohfritsch.

 

Ua fa'ahiti ato'a atu te Peretiteni i te mau tuha'a no te mau Fa'aaura'a no Elysée e te hina'aro no te 'Āpo'ora'ahaunui no te fa'ahaere noa'tu a i te mau ferurira'a e te ha'amanara'a mai i te mau fafaura'a a te Peretiteni tahito o te Repupirita Farani, o François Hollande. Ua riro ato'a taua 'āparaura'a ra ei fa'ahitira'a i te mau parau tumu no te mau tuha'a fenua.