Peretītenira’a

I te otira'a te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e tā'na 'Āpo'ora'ahau, i te mahana toru ra, i te Piha fa'atere 'āpi o te Fare Vana'a.

 

Na roto i te reira, ua nehenehe maoti mai ia Flora Devatine, o tei mono mai ia John Doom i ni'a i te ti'ara'a ei Fa'atere vahine no te Fare Vana'a, e fa'a'ite mai i te mau mero no te Piha 'āpi o te Fare Vana'a, o Etienne Chimin, arata'i pàpà, o Winston Pukoki, o Johanna Nouveau, o Mehao Huri, o Virginia Teriimana e o Yvette Temauri.

 

Ua fa'aha'amana'o atu te Peretiteni i te faufa'a rahi o tā'na i fa'auta i ni'a i te mau reo porinetia o tei riro ei niu no ta tātou ta'ere. Ua hina'aro ato'a 'ōia e ia 'ite ato'ahia te Fare Vana'a mai te hō'ē ato'a Pū Mana no Porinetia farani.