Peretītenira’a

I te po'ipo'i mahana maha iho nei, ua tu'urima te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Peretiteni Fa'atere Rahi no te Pū a te mau Farerata e a te mau Taniuniura'a, o Jean-François Martin, e te Fa'atere Tapiho'ora'a e matetera'a no te taiete te 'Ūpe'a'ōhipa Na raro i te Moana a Alcatel, o Paul Gabla, e i mua ho'i i te Tomitera Teitei, ia René Bidal, i te parau fa'aau no ni'a iho i te horo'ara'a materia, te tamaumaura'a e te fa'a'ōhipara'a i te fa'anahora'a no te taniuniura'a faito teitei na roto i te mau niuniu na raro i te moana fipara mata no te tū'ati ia Tahiti i te tahi mau Motu aruaru no Tuamotu mā e no Matuita mā, piihia Natitua.

 

Na te niuniu na raro i te moana Natitua e ha'amaita'i fa'ahou atu ā i te vai matarara'a e te ōra'a i roto i te fa'anahora'a no te mau arata'ira'a faito teitei, mai te rapa'aura'a na roto i te 'āfata teata, te ha'apiira'a na te atea e te fariira'a ratere « online » no te feia e fa'a'ōhipa ra no te mau Motu atea. E fa'a'a'ano o Natitua i te fa'anahora'a e vaira i teie nei, i te fa'anahora'a no te niuniu na raro i te moana Honotua, o te tū'ati ia Tahiti i ni'a ia Mo'orea, Huahine, Ra'iatea e o Bora Bora, no te tuha'a roto e o Tahiti haere atu i Hawaii no te ara.

 

Te fa'anahora'a no te niuniu na raro i te moana Natitua, e haere 'ōia i te ateara'a hau atu i te 2 500 kirometera, e o te fa'atu'ati atu ia Tahiti i ni'a e 8 mau Motu no te Ta'amotu no Tuamotu, o Ra'iroa, Manihi, Takaroa, Kaukura, Arutua, Fakarava, Makemo e o Hao, e i ni'a e piti Motu no Matuita ma, o Hiva Oa e o Nuku Hiva.

 

« Te tahua 'ōhipara'a Natitua e ti'ā'auhia e te OPT, e horo'a mai 'ōia na Porinetia farani i mau mauha'a fa'anahora'a fa'ahiahia no teie tau, no te mau taniuniura'a fa'ahiahia. Ia oti noa ana'e mai o Natitua i te fa'a'ōhipahia, o tei tohuhia no te hope'a no 2 018, te mau huira'atira no te mau Motu o tei fa'atu'atihia, o tei tia'i maoro noa mai i te reira, e nehenehe ia rātou e fana'o i te mau horo'a tapiho'ora'a faito fa'ahiahia teitei, mai ta te mau Motu no Tōtaiete e fana'o ra na roto ia Honotua », o ta te Peretiteni ia i ha'apapu mai.

 

« Te hina'aro nei au e ia ō pa'ato'a o Porinetia farani i roto i te tau no te rorouira e ia riro mai 'ōia ei Fenua e ei mau Motu natihia i ni'a i te natirara,  te mau Motu natihia i ni'a i te hō'ē faito teitei i roto i te mau matahiti i mua iti noa nei. E riro mai o Natitua ei nu'ura'a rahi i roto i te reira fā », o ta te Peretiteni ā ia i parau mai.