Peretītenira’a

No te pahono i te mau uiuira'a a te tepute Moetai Brotherson, te hina'aro nei te 'Āpo'ora'ahau e ha'apapu e no tā'na mau tapura 'ohipa, te tumu ia, i pirihia mai ai o Tahiti Nui 1 no te tere atu i Makatea.

  

Ua ravehia te reira tere na roto i te fa'anahora'a maramarama maita'i, i mua ato'a i te feia papa'i ve'a, o tei horo'ahia'tu te mau ha'amaramaramara'a mai te 'Āpo'ora'ahau ato'a e o tei horo'a ti'ama mai i te mau parau ato'a no te mau 'ohipa i ravehia.

 

Te fa'ati'apae ra o Moetai Brotherson. I tō 'na pae'au, ua hina'aro papu te 'Āpo'ora'ahau e ia 'ite maramarama maita'i 'ōia, i te 'opuara'a o tei fa'a'itehia mai e Colin Randall, no te huru o te motu i teie nei e te mau titaura'a e te mau mea e nehenehe e tupu mai ia rave fa'ahou ana'ehia te mau taipura'a repo.

 

Ua hina'aro ato'a 'ōia e fa'aro'o i te mau titaura'a a te mauhuira'atira no taua motu ra, o rātou te matameha'i, e i ni'a ia rātou e papahia ai te mau fa'aotira'a, mai te mea noa'tu, e taipu noahia fa'ahou atu te repo.

 

'Ōia mau, tei roto i te Fa'aterera'a fenua te ravera'a, ia tae mai te taime, ia vai mai te hō'ē fa'aotira'a maramarama maita'i, 'eiaha ra te hō'ē fa'aotira'a a te hō'ē noa aoaoa. E fa'ahaerehia i mua nei te hō'ē titorotorora'a e uiuira'a mana'o o te huira'atira e ti'amara'a no te mau huira'atira tata'itahi ia horo'a mai i tō'na mana'o.

 

Teie ra, mai te mea noa'tu e horo'ahia'tu te parau fa'ati'a no te heru i te repo, e ravehia'tu te reira, ia au i te arata'ira'a a te hō'ē puta no te mau uta'a e fa'anahohia e te Haufenua, no te mea, tei roto ia'na te mana no te reira.

 

No reira, e mea maere roa te hina'aro o te tepute e titau nei i te fa'ata'a-è-ra'a o te hina'aro ra e haere e uiui i te mana'o o te Fa'aterahaunui no te 'Etorotia, 'āita iti noa a'e tō'na e mana i roto i teie tapura 'ohipa. E mea maramarama maita'i ia hi'ohia'tu, ua ro'ohia maoti o Moetai Brotherson, i te Ma'i Manava, parauhia « Syndrome no Stockholm », o tei fa'ahiti pinepine noahia na e tā'na iho pupu porotita.