Peretītenira’a

Ite mahaa toru ra, ua tu'urima te Tomitera Teitei i Porinetia farani nei, o René Bidal, te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, te Fa'aterehau no te 'Ohipa, o Tea Frogier, te Mono-Fa'atere Rahi Ha'apiira'a Haunui, o Philippe Couturaud e te Tomana no te Nu'u 'Āua Fa'ehau Fa'atanohia no Porinetia farani (RSMA-Pf), te Rieutena-Toronera o Sandrine Attia, i te Peretitenira'a no Porineia farani, e piti tau fa'aaura'a o e fa'a'āpi ra i te fa'aaura'a i rotopu i te Haunui e te Haufenua no te tauturu i te fa'aora'a toro'a o te feia 'āpi porinetia.

 

Ma te hahi 'ore i te parau 'auro a te 4aua Fa'ehau Fa'atanohia « To Tātou 'Upo'oti'ara'a : to Rātou ia Manuira'a », e ha'apii te RSMA no Porinetia, e rarani 'ōia e e fa'aineine 'ōia no e 19 mau toro'a rau i te feia 'āpi porinetia vi 'ore, no te fa'ao  i roto i te hō'ē nu'u fa'ehau o te ora noa nei i te hō'ē aura'a autaea'e e o Porinetia farani. I ni'a i tera e 700 mau feia 'api vi 'ore, e 35 % o ratou no roto mai ia i te mau ta'amot atea e 40 % o ratou te ora ra ia i roto i te mau artoa no te « Fa'aaura'a o te 'Oire ». Te to fa'aora'a ti'ara'a toro'a a te RSMA no Porinetia farani, o te mea teitei roa a'e ia no te Ara Moana. I te mau matahiti i ma'iri a'e nei, piri i te 80 % no te feia 'api vi 'ore o tei roa'a na te hō'ē ti'ara'a 'ohipa i te hopera'a ta ratou tau ha'apiipiira'a i roto i ta ratou 'aua fa'ehau. Tau tau fa'ehau ra e ta'amu papu maita'ihia ia i ni'a i te feia 'api porinetia, tera ra, i pha'i'iho ato'a i te mau 'Oire i roto i te reira e tae pinepine atu na te RSMA e tauturu.

 

I teie matahiti, 150 rahiraa vi 'ore ha'apaari e 142 vi 'ore 'ihi rave'a o tei fariihia mai, e piri i te 1 tuha'a i ni'a i te toru e mau vahine taure'are'a ia. Ua riro ia te RSMA mai te hō'ē pū rahi fa'ata'ahia no te ha'apiipiira'a e no te fa'aora'a i ni'a ti'ara'a toro'a i Porinetia farani.

 

Te RSMA-Pf o te hō'ē ia fa'anahora'a tareni fa'ehau i raro a'e i te mana o te Fa'aterehaunui ti'ā'au i te Ara Moana e o te Fa'aterehaunui no te Nu'u. Tā'na mau tareni rarahi roa o te fa'a'ohiera'a ia i te fa'aora'a tōtiare i te feia 'api porinetia ma te fa'ana'o ia rātou i te hō'ē ha'apiipiira'a fa'ehau, ti'ara'a huira'atira, piahi e toro'a. E fa'anaho ato'ahia atu te mau ha'apiipiira'a no te mau toro'a ha'apa'o faretoa, ti'a fariir atere, rave 'ohipa na te hau, tauturu i te ta'ata, ti'a'au ha'apa'ora'a i te mau area fenua matie, e aore a ia, no te mau toro'a 'ihitai, o te ha'apii ato'ahia i roto i te RSMA-Pf.

 

Te RSMA-PF ua parare 'ōia i ni'a i te motu no Tahiti (Arue), i te ta'amotu no Tuha'apae (hō'ē 'aua rahi i Tubuai) e i te ta'amotu no Matuita ma (hō'ē 'aua i Hiva 'Oa). Ho'e tomite fa'arava'ira'a 'aravihi, ti'ahia mai e te mau ti'ano te Haunui e no te Haufenua, o te putuputu ho'e taime i te matahiti, no te titi'a i te mau ti'a no te ta'amotu tata'itahi e te mau numera no te mau horo'ara'a ti'ara'a 'ohipa. E ravehia te mau fa'atanotanora'a no te fa'atano i te mau fa'aineinera'a e tu'uhia atu- ha'amaura'a e aore ra fa'a'orera'a i te mau 'ama'a ti'ara'a toro'a, ia au i te mara'ara'a o te matete no te ti'ara'a 'ohipa.