Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea mahana toru ra, ia Justin Fepuleai, Tonotura Rahi no Niu-Terani, e 'ohipa nei i Niu-Taratoni, 'āpe'ehia mai e Eric Malmezac, Tonotura 'Aufauhia no Niu-Terani e o Marie-Jo Saintpierre, teuteu no te Tonotura Rahi.

 

Ua ha'apoupou te Tonotura Rahi i te Haufenua no te tapa'ora'ahia o Taputapuatea ei faufa'a no te Ao a te UNESCO. I tō'na pae, ua hina'aro te Peretiteni e ha'amauruuru i te Tonotura Rahi no tā'na tapura 'ohipa no te ha'apuai i te ma aura'a ti'arua i rotopu ia Porinetia farani e o Niu-Terani.

 

I roto i te reira pu'etau, ua ha'a 'amui noa mai na te Haufenua e o Niu-Terani no te ha'amaura'a i te niuniu na raro i te Moana, o Manutua, au a'e te tauto'ora'a a te Fa'aterehau no te mau 'Ohipa na te Ara  no Niu-Terani no te reira tau, o Murray McCully. Ua riro ato'a na 'ōia ei Paruru papu no te rirora'a mai o Porinetia farani i ni'a i te ti'ara'a papature ei Fenua Merohope no te Forum no te mau Motu no Patitifa. Ua hina'aro te Peretitei e fa'atae i te tapa'o aroha i taua hoa rahi ra no Patitifa.

 

Ua fa'ahiti mai na ta'ata to'opiti ra e rave rahi mau parau tumu no ni'a i te autaipera'a faufa'a rahi i rotopu ia Porinetia farani e o Niu-Terani i roto ihoa ra i te tuha'a faufa'a tumu (ha'apiipiira'a, mā'imira'a 'ihirave'a e fa'ahotura'a), te tapiho'ora'a, te ha'apiira'a, te 'ea,. Taua mau parau faufa'a rau, o te tano e 'ō'omohia i roto i te tu'urimara'a i te hō'ē fa'aaura'a ti'arua no te autaipera'a e no te fa'ahotura'a e te 'Apo'ora'ahau 'Api no Niu-Terani, no roto mai i te mau 'afata ma'itira'a i muri mai i te 23 no tetepa i ma nei.

 

Ua ha'apapu ato'a atu te Peretiteni i te paturu a Porinetia farani i te i'oa no Niu-Terani ei mero i roto i te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau 'Oteania no te 'Ea, o te tupu atu i roto i te mau motu Raroto'a ma mai te 28 e tae atu i te 30 no 'atete i mua nei.