Peretītenira’a

Ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni , o Teva Rohfritsch, e te Fa’aterehau ti’a’au i te mau Faufa’a Moana, o Tearii Alpha, i Hao, no te ‘āmui atu i te Tomite tere no Tahiti Nui Hotu Moana (TNHM=TNOF).

 

I to rātou ihoa tapaera’a’ tu i Hao, ua ‘ āmui te Tavana ‘Ōire e tā’na ‘Āpo’ora’a ‘Ōire, te tomite TNHM (TNOF) e te tomite no te Fa’aterera’a Fenua, no te haere ‘amui atu i ni’a i te tahua no te fa’a’apura’a fa’a’ amura’a I’a no mua nei. Ua ‘ite atu ratou i te nu’ura’a no te mau tapura ‘ohipa no te patura’a i te paruru miti. I mua nei, e fa’ aoti roa’tu te Haufenua i te tara’a i te poromu fa’a’ohura’ a i taua tahua ‘ohipara’a ra e e ha’amata ato’a atu ai I te mau tareni no te patura’a i te ‘Āua ha’a’ati o te ta’a’oti’a atu i te mau area fenua e fa’ata’ahia’tu na TNHM (TNOF) e tae  noa’tu i te mau area terera’a o te huira’atira. No te ta’ato’ ara’ a no te mau tapura ‘ohia natihia i ni’a i taua fa’a’apura’a fa’a’amura’a I’a ra, tei ni’a ia i te hō’ē fa’ahoptura’a no te faito e 500 mirioni toata farane.

 

I muri mai, ua hina’aro te Peretiteni e hi’o mata roa i te tuha’a fenua o ta te ‘Ōire i fa’ata’a no te ha’amaura’a i te Pū Pape no mua nei, no te mono atu i te pū e vaira i teie nei, o te ti’a ra i ni’a i te tahua no te fa’a’apura’a fa’a’ amura’a I’a no mua nei. Te fa’atauira’ a i te ti’ara’a o taua pū ra, fa’aotira’a o tei ravehia ma na e te Haufenua, e fa’atupu mai te reira i te tahi fa‘aho’ira’ a moni i ni’a i te faito e 260 mirioni toata farane na te Haufenua na EDT no te patu fa’ahoura’a i te ho’e pu ‘api i ni’a I taua motu ra.

 

I roto i taua tere ra i ni’a i taua motu ra, ua tupu ato’a te hō’ē putuutura’a I rotopu i te ‘Āpo’ora’a ‘Ōire no Hao, o TNHM (TNOF) e te Fa’aterera’a Fenua. I roto i te reira putuputura’a, ua vauvau fa’ahou mai o Wang Cheng i te mau fa’anahora’ a rau o taua fa’a’apura’a ra : te ha’apatara’a huero I’a, te mau piha toro’a, te mau fa’ atauira’a pape e te mau tura pape, te mau tuha’a no te ha’aputura’ a i te ma’a na te mau I’ a, te pu fa’ aru’era’ a ‘ino e no te ha’ apa’arira’ a, te vaira’ a i te mau pere’o’o tere i te uira, te tuha’a no te puhapara’ a, te tuha’a no te mau ‘apo’o pape, te pū fare teitei rapa’aura’a i te mau I’a e te mau piha fa’ato’eto’era’ a.

 

I roto i taua putuputura’a ra, ua tatara mai o Wang Cheng I te mau titaura’a no ni’a i te ‘arutaimareva no Porinetia farani o te fa’atura ha’avihia’tu, e te reira, noa’ tu e haere atu a i ‘o mai i te mau ture e fa’a’ohipahia nei i Porinetia farani nei, i te pae ane no te rapa’aura’a i te mau pehu, i te pae anei no te fa’aru’era’a i te mau pape viivii, i te pae anei no te ha’ama’ira’a i te tarapone, e aore a ia, te parurura’ a i te mau maita’i e te mau ta’ata.