Peretītenira’a

Ua ’āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana toru ra,  i te Tātetara no Pape’ete, no te purera’a ei ha’amana’ora’a i te feia i pohepohe na, na roto i te mau totoara’a o tei tupu na i te mahana maha i mā’iri a’e nei i Catalogne.

 

Na roto i te reira, ua hina’aro te Peretiteni e fa’ahanahana i te feia i pohepohe na e e fa’a’ite i te hina’aro tamahanahana no Porinetia farani i te mau ’opu fetii e i te nuna’a huira’atira paniora i roto i taua huru taime mauiui rahi ra.