Peretītenira’a

Ua farii te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te mau ‘Ohipa Fenua, o Tearii Alpha, i te avatea mahana pae ra, i te Peretitenira’a, i e to’o’āhuru mau tino matamua roa o tei fana’o i te tauturu moni no te ‘aufau i te mau ha’amau’ara’a no te matarara’a ratou i rapae’au i te oti ‘orera’a to ratou fenua i te tapupuhia.

 

No te reira tumu, ua horo’ahia’tu i roto i to rātou rima te mau fa’aotira’a mana no te amora’a i te mau ha’amau’ara’a o te mau fenua e vai i Tahiti, Moorea e Rurutu.

 

I te mea, ua ‘ite te ‘Āpo’ora’ahau i te teimaha no te reira mau tapura ‘ohipa o te ‘ore roa te mau ha’amau’ara’a e mara’a i te tahi mau ‘ōpu fetii porinetia, no reira e horo’ahia te reira mau ha’amau’ara’a na te mau anira’a o tei fa’ataehia mai i te mea, ua e rave te tiripuna i te fa’aotira’a hope’a roa, e aore ra, e ravehia te tāpupura’a fenua na roto i te fa’ahaura’a parau e ravehia i mua i te hō’ē notera.

 

Tera ra, te mau ‘utuafare fetii ana’e e tei ni’a ta ratou mau moni e ‘ō maira i roto i ta rātou ‘āfata i raro mai e aore ra o tei ‘aifaito i teie ma faito i raro nei, o te horo’ahia te tauturu :

Huru o te ‘utuafare

‘Āmuimuira’a moni tahua

 

Teiteira’a faufa’a

 

152 914 toata farane

 

Ta’ata ’ōtahi

1,24

189 613 toata farane

Tino to’opiti

2,29

350 173 toata farane

To’opiti + 1 ta’ata fa’a’amu

2,42

370 052 toata farane

To’opiti + 2 ta’ata fa’a’amu

2,55

389 931 toata farane

To’opiti + 3 ta’ata fa’a’amu

2,73

417 455 toata farane

To’opiti + 4 ta’ata fa’a’amu

2,9

443 451 toata farane

Ta’ata hau e fa’a’amu

0,19

29 054 toata farane

 

Ua ha’amauhia te faito no te tahua teitei roa i ni’a i te 5 mirioni toata farane na ni’a pu’eparau tata’itahi e o te ’aufauhia’tu i roto i te rima o te mau ti’amana ’ohipa (mau notera, mau paruru, feia taniuniu fenua), i muri a’e i te hi’opo’ara’a i te mau faito tareni e amohia. E nehenehe te reira tauturu, na ni’a mai, e ’aufau i te mau titaura’a no te fa’aharuharura’a e no te tapa’ora’a.  Ia ’āmuihia, ua fa’ata’a te Haufenua 120 mirioni toata farane no te reira fa’anahora’a tauturu no teie matahiti 2017.

 

E roa’a te mau parau anira’a i teie mau tauturu i ni’a i te tahua natirara www.daf.pfo te nehenehe ato’a e ‘iritihia e aore ra e tu’uhia i te DAF i Pape’été (Fare Teitei Te Fenua), i Taravao (Fare Teitei Super U), i Uturoa (Raiatea), i Mata’ura (Tubua’i e i Taioha’e (Nuku Hiva).

 

Teie te mau numera a te DAF no te mau pu’eparau no te anira’a AISI :

Fa’aterera’a no te mau ‘Ohipa Fenua

Aroa Dumont d’Urville, Fare Teitei Te Fenua

B.P. 114 – 98713 Pape’été

Tél. 40.47.19.54- Fax : 40.47.19.17

E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

E matara te Fa’aterera’a no te mau ‘Ohipa Fenua i te huira’atira mai te monire e tae atu i te mahana i te hora 7 e te ‘āfa i te po’ipo’i e tae atu i te hora 3 e te ‘āfa i te tahara’a mahana e i te mahana pae mai te hora 7 e te ‘āfa i te po’ipo’i e tae atu i te hora 2 e te ‘āfa i te ‘avatea.