Peretītenira’a

Ua fariihia’tu te Peretiteni ‘api o te Mitioni no Papeete no te ‘Ētaretia a Iesu Mesia i te Feia Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei, o Steven FGox e tā’na vahine fa’aipoipo o tei ‘āpe’ehia mai e Bianca Hoffman, i  te mahana pae ra e te Peretiteni Edouard Fritch.

 

Nou tae noa mai nei o Fox tane i Porinetia nei, e te haere maira ia ‘ōia e mono ia Pierre Bize. E tavini atu o Steven Fox i Porinetia nei no te roara’a e toru matahiti. Tā’na tareni o te ti’ā’aura’a ia i tera rahira’a 198 mau mitionare moromoni tonohia o te ‘iteahia nei na roto i te mau aroa poromu ato’a no te mau ‘Ōire e te mau aroa no Porinetia nei. I roto i te ao nei, e 80 000 rahira’a mitionare tonohia o te ‘ohipa ra i te mau mahana tata’itahi.

 

Ua ha’apapu fa’ahou atu te Peretiteni Edouard Fritch i to’na hina’aro no te fa’atupu tamau noa i te mau aura’a o te ravera’a ‘ohipa ma te autaipe hoe e te mau ‘Etaretia ato’a i Porinetia farani nei. No te Fa’atere o te ‘Etaretia a Iesu Mesia i te Feia Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei, « te feia ato’a  e fa’aro’o to ratou, ia rave ‘amui ia ratou i te ‘ohipa no te totaiete ma te ‘ā’au rotahi, e ti’a ai ».