Peretītenira’a

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Tepute Nicole Sanquer, i te monire ra, i te Peretiteni no te ‘Āufaura’a i te Feia o tei Ro’ohia  i te ‘Ati na roto i te Ta’ero o te mau Tamatamatara’a ‘Ātomi (CIVEN), o Alain Christnacht, i te Pū no Porinetia farani i Paris.

 

Ua niuhia te parau tumu no taua tau’aparaura’a ra i ni’a iho i te ‘Āufaura’ a i te Feia o tei Ro’ohia e te ‘Ati na roto i te Ta’ero o te mau Tamatamatara’a Tupita ‘Ātomi i muri mai i te fa’a‘orera’ahia te ta’o no te ‘Ati e nehenehe e fa’a’orehia i roto i te ture Morin, e te mau fa’ a ‘ho’ira’a ti‘ara’ a i roto i te CIVEN, e te Mana’o i horo’ahia mai e te Tiripuna Teitei a te Hau.

 

Ua fa’ a ‘ite mai te Peretiteni o te CIVEN i to’na mana’o ti’aturi. Ua tamau noa ma te reira mana no te hau fa’aterera’a ti’ama i te rave i te mau ‘aufaura’a moni ‘ati i roto i te matahiti 2017 e ua farii mai ‘ōia 15 fa’ahou mau parau ‘anira’a o tei haere mai ia e ‘āmui atu i ni’a i tera e 20 mau pu’eparau anira’a  ‘aufaura’a moni  ‘ati o tei fariihia na i te 31 ra no titema 2016.

 

I te mea, na roto i te fa’aho’ira’a mai e rave rahi mau mero tō’na i to rātou ti’ara’a i roto i te CIVEN, ua mau pu’etau poto tā’na mau tapura ‘ohipa, te ti’aturi ra to’na Peretiteni, o Alain Christnacht, e fa’ahaere fa’ahou i te reira mau tapura ‘ohipa i roto i te piti no te 15 mahana no tetepa, ia oti noa mai i te ma’itihia mai na mero ‘api e piti o te CIVEN.

I reira, e nehenehe fa’ahou ia ta te CIVEN e rave fa’ ahou i te hi’opo’ara’ a i te mau miriati mau pu’eparau o te putu noa ra ia’na ra, e tae noa’tu i te mau pu’eparau o tei pato’i a’ehia mai na, na mua atu. E nehenehe ia tā’na i reira e fa’a’ohipa i te ture Morin mai te au i to’na huru papa’ira’a ‘āpihia mai, ma te paturuhia mai e te mau ha’amaramaramara’a a te Tiripuna Teitei a te Hau.