Peretītenira’a

Ua haere roa’tu te feia rave ‘ohipa no te mau Piha toro’a a te Haufenua no Taiohae, no te motu no Nuku Hiva i Matuita ma, i te mahana maha ra, i roto i na ‘āfa’a hohonu roa a’e no Taiohae, o ‘A’akapa e o Hatiheu.

 

I roto  te reira tomite tere, te vaira ia te mau rave ‘ohipa no te tuha’a no Matuita ma e tae noa’tu i te Tavanahau, te mau piha ‘ohipa no te Fa’aterera’a o te Fa’a’apu, te Fa’aterera’a no te mau ‘Ohipa Fenua, e ua ‘āmui ato’a atu te mau ti’a fa’atere no te pū a te CPS e a te CCISM.

 

Ua farerei atu te mau piha toro’a rau i te mau huira’atira no te fa’aro’o atu ia rātou, no te ha’amaramarama atu ia rātou e no te fa’a’ohie i ta rātou mau tauto’ora’a e no te hamanira’a i ta rātou mau pu’eparau mana. Te mau mana’ona’ora’a rārahi roa a te mau huira’atira, no ni’a ihoa ia i te mau tauturu no te nohora’a, no te ora’a i ni’a i te ti’ara’a ‘ohipa, te roa’ara’a te mau tauturu fa’arava’ira’a faufa’a e aore a ia, no te mau pu’eparau no te CPS (te RST, etc).

 

Vetahi no taua mau huira’atira ra, ‘āita roa’tu ia to rātou e faura’o  pere’o’o uira, ua riro atura ia taua tere ra ei rave’a mauruuru roaha mai, ‘inaha ‘ēita atura ia rātou e rohirohi fa’ahou i te ‘imi i te faura’o no te haere roa i Taiohae, e vaira i te ateara’a hau atu  te 2 hora.

E piti tere farerei o tei tarenahia no te ‘āva’e ‘ātopa na roto i te mau motu no taua ta’amotu ra, i roto ihoa i tera fā no te haerera’a i rotopu i te mau huira’atira e hamani ai i ta rātou mau pu’eparau e hina’aro maira e no te ha’amaramaramara’a atu ia rātou.