Peretītenira’a

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch i te Fa’aterehaunui vahine no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, o Agnès Buzyn, i te tahara’a no te avatea monire ra, i Paris. Ua ‘āpe’ehia’tu ‘ōia e te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, te To’ofa Nuihau  Laurey, te Tepute vahine Nicole Sanquer, te Fa’atere no te ‘Āfata Turu Uta’a (CPS), o Yvonnick Raffin e o Luc Tapeta, Fa’aa’o ‘Ihi rave’a no te Fa’aterehau no te mau Autahira’a, o Jacques Raynal.

 

Ua ‘iriti atu te Peretiteni Fritch i te tuha’a a te Haunui no te Parurura’a Totiare ‘Āmui (PSG)  o tei ha’amauhia na i te matahiti 1 995 ra no te autahira’a haunui.

 

Te parau ha’apapa no te fa’aaura’a e fa’a’ohipahia nei no te paturura’a faufa’a moni 1,4 miria toata farane i te ‘āfata no te autahira’ a a te fenua (RST) no te pu’etau 2 015-2 017, o te fa’a’ite maira ia, e ua fa’atere mai te Haufenua i te mau tapura ‘ohipa rarahi o tā’na i ha’amau mai na no te reforomatio i te ‘āfata parurura’a tōtiare.

 

Te Fa’aterehaunui vahine o tei tere a’e na mai na e piti atura taime  i Porinetia farani nei, i tō’na maura’a na i te ti’ara’a Peretiteni no te Pū no te Ratioparurura’a e no te Parurura’a ‘Ātomi (IRSN=PRPA), e i muri mai i tō’na peretitenira’a na i te Pū Haunui no te Mariri ‘Aita’ata (INCa=PHMa), o tei ta’a maita’i i te mau fifi o ta Porinetia e farerei nei, no te pae no te ‘Ea.

 

Ua  fa’a’ite mai ‘oia e ua ineine roa ‘ōia no te tau’aparau no te fa’aroa fa’ahoura’a i te fa’aara’a e vai nei, ia vaiho noahia te tahi taime nō’na, no te fa’anaho i te mau ta’o no te hō’e autaipera’ a ‘api Haunui-Haufenua o te nehenehe, i roto i te pae no te autahira’a haunui, e mape’e i te Haufenua i roto i te fa’atere noara’a’tu a i te tuatapapara’a i te reforomatiora’ a i te PSG, ma te mata ara maita’i i te mau ‘avei’a no te ‘ihirave’a haunui no te ‘e a i roto i te mau Ara-Moana, mai te fa’ata’ahia ra e te Fa’aaura’a no Elysée.

 

Ua fa’aara mai ‘ōia i te Peretiteni e nehenehe e fa’aohia mai te tahi mau ‘avei’a ‘api i roto i te ‘hi rave’a haunui no te ‘ea ara-moana : te araira’a, te fa’aora’a i roto i te mau rapa’aura’a e te rapa’aura’a na roto i te ‘afata teata.

 

I roto i te taime poto, ua ha’apapu mai o Agnès Buzyn e ha’amauhia i roto e 3 matahiti i te roara’a, te ho’e tauturu faufa’a moni e 700 mirioni toata farane no te fa’anahora’ a ma’i mariri ‘aita’ata e te horo’a ato’ara’a mai e 3 mau taote ‘ohipa tamau i roto i te piha rapa’aura’a i te ma’i mariri ‘aita’ata. Ua  fa’aara ato’a mai ‘oia e tu’urimahia i mua iti noa nei te fa’aotira’a mana a te mau fa’aterehau o tei ma’iti mai i te Fare  Ha’apiira’a Tuatoru no Borde aux ei Fare Ha’apiira’a Tuatoru no te natira’a o te mau taote ‘ohipa tamau o te horo’ ahia mai e ‘ohipa i roto i te Pū Utuutura’a  Ma’i  no Porinetia Farani (CHPF=PUPF) e no te Fa’aterera’a o te ‘Ea, i roto i te fa’anahora’a no te ho’e fa’aaura’a o tei fa’aotihia to’na fa’a’ohipara’a i te ‘avae  novema 2 017.

 

Ei fa’ahopera’a, ua tau’aparau te Peretiteni Fritch e te FA’aterehau Vahine Agnès Buzyn i te mau titaura’a na roto i te reira e ha’amauhia ai te mau mero no te Tomite no te ‘Aufau i e Feia ta’ero i te mau tamatamatara’a ‘Atomi (CIVEN), o te nehenehe e fa’ati’ahia to ratou rahira’a i mua i te fa’atere fa’ahoura’ahia te mau aufaura’a i te mau moni na te feia ‘ati  no te mau tamatamatara’a ‘atomi na roto i te ture Morin.