Peretītenira’a

Ua fariihia mai te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana piti ra i Paris, i roto i te hō’ē tau’aparaura’a e te Fa’aterehaunui  Vahine no te mau Ara-Moana, o Annick Girardin. I muri mai, ua tupu te hō’ē putuputura’a ‘ohipa i roto i te Fa’aterehaunui Vahine e tā’na Piha ‘ohipa, i te tahi pae, e te Peretiteni Edouard Fritch, e te Mono-Peretiteni  Teva Rohfritsch, te To’ofa Nuihau Laurey e te Tepute vahine Nicole Sanquer, i te tahi atu pae.

 

Ua vauvau atu te Peretiteni  i te ti’ara’a no te mau autaipera’a  rau no te mau tauturu faufa’a moni e vai nei i rotopu i te Haunui e te Haufenua, i te pae anei no te ‘Āfata Rahi no te ‘Ōtonomi (DGA=AFO), te mau Fa’aaura’a no te mau ‘Ōpuara’a (CDP=FAO), no te torura’ a o te Mauha’a Fa’arava’ira’a Faufa’a (3IF=3MF), no te  ‘Āfata Ta’a-è no te Fa’ahotura’a ( FEI= ATF), e aore ra no te Fa’aaura’a no ni’a i te RSPF.

 

Ua fa’ahiti atu ‘ōia i te hina’aro o te Haufenua ia tamau noa mai te Haunui i te tu’u mai i tā’na tuha’a i roto i te fa’anahora’a no te Parurura’a Totiare ‘Āmui e ia tauturu ato’a mai no te paturu faufa’a monira’a mai i te mau niuniu no te fenua nei (Natitua) e no te Araao (Manatua).

 

Ua ha’apapu mai te Fa’aterehaunui  Vahine e te mau fa’anahora’a’amuira’a i te mau fa’aaura’a e aore ia,  i te mau fa’aaura’a mana’o ‘orehia mai te mau tauturu no te mau ma’i rū no Guyane, e mea faufa’a te reira ia fa’a’ohipahia atu te mau tauturu  rave’ a faufa’a moni a ta’na Fa’aterera’ahaunui o ta te Haunui e fa’ahanahana roa mai na roto i ta’na mau fa’aaura’a noa’tu a, ua taere riihia te tahi mau tauturu i te horo’ara ‘ahia’tu.  Ua ha’apapu mai ‘oia e ua ‘iriti te Haunui i te tah mau faufa’a moni no te paturu faufa’a monra’a  te tuha’a matamua no ta’na tauturura’a mai i te mau ‘opuara’a a te Haufena i te pae no te mau ma’i mariri ‘aita’ata e te piti o te tuha’a, e tapa’ohia’tu ia i roto i te ‘opuara’ a ture no te paturu faufa’a moniraa no te matahiti 2 018. Ua ha’apapu ato’a mai ‘ōia e tu’hia i roto i te tuatapapara’ a te mau anira’a no ni’a iho i te fa’aaura’a no te RSPF e no ni’a i te rorouira o te titauhia te mana’o o te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehaunui.