Peretītenira’a

Mai Samoa mai, tei roto ‘ōia i teie nei i te Forum a te mau Motu no Patitifa, ua fa’atae mai te Peretiteni no Porinetia farani, na ni’a ato’a i te i’oa o te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i teie iho nei mahana toru i te hō’ē poro’i fa’atau aroha no te fa’aitoito i te mau Ti’a Mana Fa’atere no Saint-Barthélémy, no Saint-Martin e no Guadeloupe, na roto i te ninara’ahia mai nei rātou e te hō’ē  mata’i rorofa’i puai o Irma, i roto i te mau fenua Antilles farani mā.

 

I ni’a i te hō’ē puai faito ‘ore,  taua mata’i rorofa’i ra no te faito puai 5, ua nina ‘ōia ma te vavahi e rave rahi mau materia e ua fa’atupu i te pohe no e rave rahi mau ta’ata, ia au i te hō’ē parau ha’apapa matamua roa.

 

Ua hina’aro te Peretiteni e fa’atae i tō’na tapa’o autahi e tae noa’tu i te ta’ato’ara’a no tā’na ‘Āpo’ora’ahau e no te ta’ato’ara’a no te huira’atira no Porinetia farani i te huira’atira no te mau motu o tei nina teimaha maita’ihia e taua mata’i rorofa’i ra o tei haere fa’ahou mai ā, e fa’aha’amaa’o ia tātou i te paruparu o te mau motu i mua i te mau tauira’a o te reva e tae noa’tu i ta rātou mau fa’a’ainora’a teimaha.