Peretītenira’a

I te toru no te mahana no te rururaa matahiti a te Forum a te mau Motu no Patitifa, ua ‘āmui atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana maha ra, i ‘Āpia, i te mau Motu Samoa ma, i roto i te hō’ē rurura’a no ni’a i te mau area moana e no ni’a i te mau fifi natihia i ni’a i te reira parau tumu ‘āmui no te ta’ato’ara’a o te mau motu no Patitifa.

 

Mai te mea, te fa’arirohia ra te tahora taimoana e te tahi pae, mai te hō’ē pea  rahi, taipe no te mau punavai faufa’a  natura, ua riro ato’a ra ‘ōia no vetahi mau hau motu mai te tahi parau tumu e ti’a ia tuatapapahia no te pae no te parurura’a i te ‘arutaimareva, e ‘ōia ato’a no te parurura’a i te mau huira’atira, i mua i te ‘ati natura mai te (mata’i rorofa’i ihoa, te miti fa’i teitei e aore ra vetahi è atu a).

 

I ni’a i te reira tumu parau, ua horo’a atu te Peretiteni Edouard Fritch i to’na mau mana’o, ma te tu’u atu na mua roa, i te faufa’a  no te hō’ē autaipera’a  tupu noa i te rahira’a i rotopu i te mau Hau rarahi e te mau Fenua no te araira’a i te reira mau fifi rarahi. Ua fga’a’ite atu ‘oia, e ua ha’amata a’e na mai o Porinetia farani i te arata’i i te tahi tareni  faufa’a rahi i te pae Hitia’a o te Ra no Patitifa, na roto ato’a i te turu a te Haunui, no te parurura’a i te mau punavai faufa’a natura (tahora moana ti’a’auhia), no te muto’i no te mau rava’aira’a, e aore a ia, no te ‘arora’a i te mau matetera’a ‘ere’ere i te mau ra’au ta’ero o te nehenehe roa e tupu papu mai i te ho’e mahana i roto i te tuha’a fenua no  Patitifa.

 

Na roto i te reira, ua fa’ahiti atu ia te Peretiteni Fritch i te parau no na pahi ta’ie e piti e te mau ta’ata ato’a i ni’a ia raa, o tei haruhia mai a rave rahi atura mau ‘ava’e i teie nei, i te taime e na Porinetia farani maira ratou i te fano mai, ma te uta mai ho’e faito rahira’a ra’au ta’ero, no Marite Apato’a mai, ‘eita e ‘ore no te uta atu i ‘Auteraria. I roto i te hō’ē ‘Āpo’ora’a i te ‘āva’e ‘ēperera i mā’iri a’e nei i Sydney, ua nehenehe roa i te ha’apapuhia te faufa’a no te ’aitauira’a i te mau ha’amaramaramara’a no te arora’a i te reira huru matete ’ere’ere no te  ’ava’ava ta’ero.

 

E hope te 48 ra’a o te Forum a te mau Motu no Patitifa i te mahana pae nei, na roto i te Ha’apaera’a a te mau Fa’atere Rarahi, i roto i te reira, e ‘āmui ato’a atu no te taime matamua roa te Peretiteni Edouard Fritch, ‘inaha, ua riro noa mai o Porinetia farani , i roto i te putuputura’a no mā’iri a’e nei, i roto i te mau Fenua Hau ‘Āmui no Mitoronetia, i te tetepa 2 016 ra, i roto i te papature ei Fenua Merohope no taua ‘Āmuitahira’a  tuha’a fenua ra, te Forum a te mau Motu no Patitifa.