Peretītenira’a

Ua ‘ōpere atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, i te mahana maha iho nei, i roto i te ‘ōro’a no te ‘iritira’a i te 32 ra’a no te Ta’uruanui no te Fa’a’apu, i ni’a i te tahua no Vaitupa i Fa’a’a, i te mau Rē no te Tata’ura’a Matamua no te Mau rave’a ‘āpi  no te rapa’aura’a ma’a-pū ‘ohipa hamanira’a.

 

Fa’ahaerehia mai i te tiunu i mā’iri a’e nei, ua ha’aputuputu mai na teie tata’ura’a matamua roa e 20 rahira’a ta’ata e mau ‘opuara’a ta rātou, e 6 o rātou, o tei haru mai i te Rē.

 

Te Rē Matamua, o tei ha’apoupouhia i ni’a i te faitoi e 5 000 000 toata farane, ua horo’ahia’tu ia na Tamatoa Chaze no te Taiete no te ma’a hotu no Matuita. ‘Āmuihia e te mau Hotu Kaipeka a Renaud Coquille, hō’ē taiete ha’a i roto i te rapa’aura’a i te mau ma’a hotu matuita mai te matahiti 2005 maira, e fa’a’a’ano atu a ‘ōia i tā’na hotu i roto i te fa’ato’eto’era’a i te mau ma’a fa’arapu e ‘ano’ihia i te mau hotu ma’a, tera ra, i te mau hotu ato’a o te pahono i te mau hia’aira’a no te fa’auna’unara’a e no te rapa’aura’a tino.

 

Te 2 o te Rē, ua mahere atu ia i te taiete Ecocuir Tahiti a Haumanava Tixier, taiete ‘ōia e o Raihei Dudes, o tei fana’o atu i te tahi tauturu i ni’a i te faito e 4 000 000 toata farane . E tauto’o atu teie na piri tōtaiete i ni’a i te hamanira’a i te ‘iripua’a i’a, no te te hamanira’a mai hō’ē papa tauiha’a matamua hina’arohia no te hamanira’a, i roto i e tuha’a no te Rima ‘Ī, tera ra, no te ha’afaufa’a ato’ara’a i te hō’ē pehu no roto mai i te rava’aira’a.

 

Te Rē 3, e 3 000 000 toata farane, ua horo’ahia’tu ia na Francky Tauatiti no te Hotu Vanira. Teie ta’ata fa’a’apu vanira, o tei haru a’e na i te Rē i roto i te Tata’ura’a Rahi no te Fa’a’apu i Paris, e 6 taime (e 4 feti’a moni, e piti feti’a ‘auro i rotopu ia 2010 e 2017), no te maita’i o tā’na vanira, o tei hina’aro e fa’a’ano atu a i tā’na fa’ahotura’a i raro a’e i te ‘ie varavara, no te ravera’a i te ‘ohipa no te fa’a’itera’a i te mau parameta no te ‘arutaimareva e ti’a ia mape’ehia no te ha’amaiuta’i fa’ahoura’atu i e hotura’a no te piru ‘ere’ere no to’na motu o Ra’iatea.

 

O Hereiti Thieme no te Taiete Iti Here hamaira’a tauiha’a, ua haru atu ia i te Rē 4, o tei ha’amauruuruhia i ni’a i te faito 1 000 000 toata farane. Teie tino ‘āfa’i ‘ōpuara’a, ‘aito o tei haru na i te Rē no te fa’anahoraa Taiete 2017, o te fa’atupu i ni’ai te Motu no Mo’orea, i te mau rapa’aura’a ī’a tunu auauahi (atara e ritera) mai roto mai i te ‘ohopu, te hō’ē i’a e ‘ere i te mea fa’a’ohipa rahi roahia i teie nei.

 

Te Rē 5 (tauturu no te 1 000 000 toata farane), ua horo’ahia’tu ia na Marotea Vitrac no te Tōtaiete Avatea no tā’na ha’apapura’a pioroto no te hamanira’a i te tō e te fa’arirora’a mai i te reira ei rhum.

 

Te 6 o te Rē, no te faito 1 000 000 toata farane, ua horo’ahia’tu ia na Tō Monamona no Taha’a a Ange Nehelani Tehahe, potii fa’a’apu pioroto i te tō, o te hamani mai i te to i roto i te mau huru hamanira’a ta’a-è, no te  fa’araura’a i to’(na fa’a’ohipara’a.

 

Ua ha’apoupou maita’i te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, i te ta’ato’ara’a no te feia ‘āfa’i ‘ōpuara’a o tei ‘amui mai i roto i teie nei tata’ura’a, e ua fa’a’ite mai ‘ōia i tō’na ti’aturira’a, ia rahi atu o te hanihia mai i teie nei tata’ura’a e te fa’aitoito ato’a maira ‘ōia i te mau taiete ūnuma, no te ha’afaufa’a i ta tātou mau hotu tumu.