Peretītenira’a

Na piha’iiho i te Tavana ‘Ōire no Bora Bora, o Gaston Tong Sang, ua titauhia mai te Peretiteni Edouard Fritch, e te Feia ‘Āpi no te ‘Ētaretia Porotetani Mā’ohi no Bora Bora ia ‘āmui atu, i te mahana pae ra, i roto i ta rātou Rurura’a Tuha’a Fenua.

 

Hau atu i te 800 rahira’a feia ‘āpi no  roto mai i na Paroita porotetani no Bora Bora, ‘Anau, Fa’anui e Vaitape, o tei ta’iruru atu i ni’a i te tahua tu’aro no ‘Anau no te ora ‘āmuira’a i ni’a i teie parau tumu : « Te Here e te Aroha o te Atua i te Ta’ata ».

 

Ua ha’amata taua ‘oro’a rahi ra i te mahana pae, i te tahara’a mahana, na roto i te mau ’orerora’a, te mau himene e te mau pure. Ua hina’aro te feia ‘āpi no Bora Bora, i raro a’e i te arata’ira’a a to rātou Peretiteni vahine, o Teupoohuitua Revanui, e fa’a’ite na roto i te mau pupu no te mau mata’ina’a tata’itahi, i to rātou ‘aravihi no ni’a i te ta’ere e tae noa’tui ta rātou hi’ora’a i te huru o te ao i teie nei mahana, ia au i ta rātou parau tumu no ta rātou Rururaa Tuha’a Fenua.

No reira, ua matara mai te hoho’a no te hō’ē ‘U’i ‘Āpi oraora maita’i, tanu tumuhia i roto i tā’na ta’ere e i roto i tō’na fa’aro’o, o ta te feia ‘āpi no Bora Bora i ha’uti mai. Na roto i te reira hi’ora’a, to te hō’ē o te feia ‘āpi, o tei ‘orero mai i taua ‘āru’i ra, o tei ha’apapu maita’i mai i te faufa’a ‘ore no te mau ‘ohipa materia no teie nei ao, ‘are’a « Te Here o te Atua e te Aroha i te Ta’ata Tupu, e mea ‘oti’a ‘ore ia to’na hohonu », e o tei ani i te feia ‘āpi, ia niu i ta rātou ha’amorira’a i ni’a  te reira parau tumu, i taua ‘āru’i ra. E haere roa taua Rurura’a Tuha’a Fenua ra, i te Tapati nei e ‘ōpani ai, na roto i te hō’ē ‘oro’a purera’a na te Feia ‘Āpi.