Peretītenira’a

Ua ‘āvari atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpitihia’tu e te Peretiteni no te ‘Āmuitahirta’a Tahiti no te Horuera’a, o Lionel Teihotu , i te po’ipo’i mahana ma’a ra, i te Fare Hi ’opo’ara’a o te mau Tomite no te Horuera’a, i te muriavai no Papeno’o.

 

Taua tapura ‘ohipa ra, o tei fa’aterehia mai e te IJSPF (Pū no te Feia ‘Āpi e no te mau Tū’aro no Porinetia farani=PFTPF), o tei tauto’o mai e hamani fa’ahou i te Fare Hi’opo’ara’a o te mau Tomite, ma te ha’afaufa’a i te fa’a’ohipara’a i te mau materia mai te rā’au. Te vai maita’i noa ara ia te mau tauiha’a no taua patura’a ra, o tei fa’ateiteihia te mau ‘ea ta’ahira’a in ni’a i te hō’ē niu pàpà fa’ateiteihia, o tei fa’ahereherehia ‘are’a te pū tahito, ua hahuhia ia, ia ateatea mai taua tahua ra no te fa’ati’a i te hō’ē fare ‘āpi.

 

Te Fare Hi’opo’ara’a o te mau Tomite, o te hō’ē ia Fare ‘ihirave’a no te hō’ē rahira’a 119 m2 i ni’a e piti tahua. ‘Āita taua Fare ra i fa’anahohia no te farii i te huira’atira, e farii nioa maira ‘ōia i te mau Tomite Hi’opo’a ana’e, ia tupu te mau tata’ura’a tū’aro e tae noa’tu i te mau mero no te mau ‘Āmuitahira’a no te Horuera’a e tae noa’tu i te mau ‘āito tata’u.

 

Te tahua i raro, e farii ia i te piha fa’atere, e te vaira te mau piha tauiha’a e no te ‘apapara’a, e te hō’ē piha tia’ira’a na te mau ‘aito tata’u. Ua fa’ateiteihia te tahua i ni’a, i te hō’ē teiteira’a e 3,70 metera o te ha’amaramaramahia  i te hi’o, i te pae hi’o ti’a’tu  i tae i te miti.

 

Te mau tapura ‘ohipa no te patu fa’ahoura’a mai i te Fare Hi’opo’a o te mau Tomite, ua na ni’a fa’ahouhia mai ia i te fa’a’āpira’a i te mau fare haumitira’a e te ‘āua, o tei titau mau i te hō’ē ha’amau’ara’a i ni’a i te faito e 23 952 712 toata farane, o  tei ‘aufau fauafa’a monohia’tu na roto i te i te tuha’a no teie matahiti 2017.

 

I te tahi atu pae, ua fa’aterehia mai te mau tuatapapara’a e te IJSPF (PFTPF) no ni’a i te fa’a’āpira’a i te tahua tū’aro tapiri mai. Te fa’anahonahora’a i taua tahua ra, o tei tu’i te ro’o no te horuera’a, o tei paturuhia mai e te porotita no te tū’aro faito teitei, na roto i te fa’arava’ira’a mai i te mau huru no te mau tata’ura’a, e te ha’amaita’ira’a i te tareni no te mau tamarii haere ha’apiira’a e no te mau fare ha’apiira’a no te horuera’a. Te hamanira’a mai i taua fare hi’opo’ara’a ra no te mau Tomite, no te fa’a’ite papura’a mai ia i te hina’aro o te Haufenua no te ha’amaita’i i te mau tū’aro no te horuera’a, na roto i te fifi ‘ore e te hō’ē vahi papu maita’i e te mā ho’i te mapuru ā’ea.