Peretītenira’a

Ua ‘orero atu te Peretiteni  Edouard  Fritch, i te mahana piti iho nei i New York, i mua i te 4 no te Tomite a te mau Hau ‘Āmui, ti’ā’au i te mau parau no te fa’a’orera’a i te mana hau tamaru.

 

I mua i te mau Ti’a mana ‘auvaha no te mau Fenua Mero, ua fa’aha’amana’o atu te Peretiteni Edouard Fritch, mai tā’na i rave na i te matahiti i mā’iri a’e nei, ‘āita roa ‘ōia e maramaramara’a ra no te aha o Porinetia farani i tapa’ohia ai i ni’a i te tapura no te mau Fenua ‘otonomi-‘ore(ti’ama ‘ore). No te ha’apuai fa’ahou atu i tā’na e parau atura, ua ha’apapu atu te Peretiteni, e nou farii noahia mai nei o Porinetia farani ei Fenua Merohope (Full member)i roto i te Forum no te mau Motu no Patitifa : « ‘āhiri tō’u Fenua, e ‘ēre i te mea ti’ama, ‘ēita roa’tu ia te Forum e farii e fa’aō ia Porinetia i roto ia’na. Ua ‘ite papu maita’i te mau Fa’atere fenua ato’a no Patitifa ia Porinetia e ua ta’a papu maita’i ia rātou te ti’ara’a papature e porotita o tō’u Fenua. »

 

Na roto i te hō’ē fa’anahora’a hau manahune, na roto i te reira to te huira’atira mā’itira’a mai i te papature ‘otonomi, na piha’iiho ia Farani, ua fa’aha’amana’o te Peretiteni e te tapura ‘ohipa ru rahi roa a’e, o te fa’ahotura’a ia i te fa’ arava’ ira’a faufa’a, e ‘ere roa’tura i te mana’o iho taata ‘ōtahi noa. Ua ha’apapu ato’a ‘ōia, e ua ‘ite farii te Haunui i te mau fa’a’inora’a ‘ea, ‘arutaimareva e fa’arava’ira’a faufa’a o tei fa’atupuhia mai e te mau tamatamatara’a ‘ātomi e te fa’anahohia nei te mau ‘aufaura’ai te feia o tei ro’ohia mai e te mau ma’i no roto i te ta’ero ‘ātomi.

 

I te hopera’a tā’na ‘ōrerora’a, ua farerei atu te Peretiteni i te mau Ti’amana no Marota, o tei ha’apoupou maita’i mai ia’na, no tā’na mau parau o tei ‘ī i te maramarama e te ‘ā’au haeha’a. Ua tau’aparau ato’a atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Peretiteni no Niu-Taratoni, o Philippe Germain, o te horo’a ato’a atu i tō’na mau mana’o i mua i te 4 no te Tomite, e tae noa ato’a atu ia Tekau Frère, te hō’ē vahine porinetia o te rave ra i te ‘ohipa i New York, i rtopu i te mau pu ‘ohipa a te ONU.

 

I te po’ipo’i roa, ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch i te Ti’amana ‘auvaha no Côte d’Ivoire i roto i te mau Hau ‘Āmui, o Bernard Tanoh-Boutchoé, o tei ha’apapu mai i tā’na turu i te Peretiteni Edouard Fritch.

 

I muri mai, ua farerei atu te Peretiteni ia François Delattre, Ti’amana tamau no Farani i roto i te Pū a te mau Hau ‘Āmui. Ua tuatapapa ‘āmui raua i te hi’ora’a a Porinetia farani i roto i te mau hatuara’a manahune hau ‘āmui. Ua ha’ apapu mai e Ti’a mana ‘auvaha e turu pautuutu maita’i mai ‘ōia, ia nehenehe ta Porinetia e ha’apapu maita’i i te tatarara’a i tō’na ti’ara’a ‘otonmi i mua i te ONU (Hau ‘ Āmui).