Peretītenira’a

Ua tu’urima te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau no te mau Ito, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, ‘ape’ehia mai e te Fa’aterehau no te ‘Ea, o Jacques Raynal, i teie iho nei po’ipo’i, i te Peretitenira’a, i te Matete no te Fa’aterera’a ‘Ohipa no ni’a i te fa’ anahora’a e te fa‘aterera’a i te mau tapura ‘ohipa no te SWAC (Mata’i Fa’ato’eto’ehia no roto mai i te Pape Miti)  no te fa’ato’eto’e  te Pū Utuutura’ a Ma’i no Porinetia farani (PUPF=CHPF) e te mau taiete fana’o i taua matete ra, te pupu Creoce an SA- Luseo Pacific ti’ahia mai e te Fa’atere no te ‘oûara’a tai ia te taiete Creoce an SA, o Michel Colinet, te ha’apa’o o Creocean Pu Patitifa, o Julien Guillet e te Ti’a’au no Luseo Pacific, o Yoann Hottelier.

 

Tei reira ato’a te Fa’atere no te Tareni a te Pū Farani no te Fa’ahotura’a (PFF=AFD), o Vincent Joguet, te ti’a no te ADEME i Porinetia farani nei, o Mathias Mercier e te mau ti’a autaipe faufa’a moni no te ‘opuara’a .

 

E mea maoro te ferurira’ahia mai mai to’na patura’ahia mai e ma te farerei mai e rave rahi mau fa’aaoiaoira’ a. I teie mahana, tei ni’a ‘oia i te mau ‘auri terera’a père’o’o auauahi, na roto i te ma’itira’ahia ma te fa’atere ‘ohipa rahi, o te fa’a’ite maira i te hō’ē ta’ahira’a ‘avae papu no taua ‘ōpuara’a ra.

 

Mea na roto i te hō’ē fa’anahora’ a horo’ara’a i te matete no te mau tareni no te ‘ohipa rarahi to te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau horo’ara’a na i te 11 no tetepa ra i te matete na te pupu Creocean SA-Lucei Pacific.

 

‘Ōia mau, e pu’oira‘a te horo ‘ara ‘a matete no te mau tata’ura’a no te ta’ata ‘aivana’a fa’atere ‘ohipa o tei tupu na i te novema 2 016 ra, i ni’a i te faito ‘europa, o tei tupu na na roto e piti tuha’a, te matameha’i note ma’itira’a mai ia i te mau ti’a e horo ia au i to ni’a i te pu’eparau e te piti o te tuha’a o te ma’itira’a i te matete maita’i roa a’e.

 

Te tuha’a « hou ‘opuara’a », e tere ‘oia i roto e toru ‘ava’e , e ia hope te reira pu’etau, e vai mai ai te tuha’a no te « ‘Ōpuara’ a » no te roara’a e 6 ‘ava’e e hō’ē tuha’a « mataarara’a i te mau parau fa’aau ravera’a ‘ohipa » no te roara’a e 9 ‘ava’e. No reira, te tuha’a « terera’a tapura ‘ohipa » o te ha’amata i te taere roa i te ‘ōmuara’ a no 2 019 no te nehenehera’ a e fa’a’ohipa i te SWAC i tei fa’ anahohia i te 2020.

 

Ua mauruuru ra te ‘Āpo’ora’ahau i te ’itera’ a e te vai maoti mau ra e mau ‘aravihi o te fenua nei e o te nehenehe e pahono i te mau hia’aira’a o te Fenua ei.