Peretītenira’a

Na roto i te hō’ē tere i Mo’orea, ua fa’atere atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te ‘āvarira’a i te tahatai one no Ti’ahura, ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, o tei fa’atere’au mai na i te reira ‘ōpuara’a, e e tae noa’tu e rave rahi mau mero no te ‘Āpo’ora’ahau.

 

Te vai ra i roto i te mata’ina’a no Ha’apiti, i ni’a iho i te hō’ē tuha’a no te tahua ti’ara’a no te hotera tahito Club Med no Mo’orea, taua area ra i te pae tahatai o te tai, no te hō’ē rahira’a e 6 000 metera tuea, i ni’a i te hō’ē roara’a 130 metera one piri tahatai, o tei fa’anahonahohia mai ei tahatai one no te huira’atira, fa’ata’ahia no te huira’atira e no te mau ratere i Mo’orea.

 

Mai te 2 013 maira, ua rave mai na te Haufenua,na roto i te TNAD, i te mau ravera’a mai e te mau ho’ora’a mai i te mau tuha’a fenua no te mau ‘ōpu fetii fatu fenua. I ni’a i te rahira’a 15 mau tā fenua, i ni’a i te fa’ati’ara’ahia na te ‘āmuira’a pū hotera tahito, e 4 tā o tei fa’atere’auhia mai (I te pae Apato’erau e i te pae Apato’a) e e 4 tā fa’ahou i ni’a i te 7/8ra’a. A tia’i noa’tu ai ia fa’ahotuhia mai te hō’ē ‘opuara’a fariira’a ratere faito rahi atu a i ni’a i taua tahua ra, te fā a te Haufenua o te horo’a fa’ahoura’a ia i te hō’ē mahutara’a no te fa’arava’ira’a faufa’a e no te ha’amara’a fa’ahoura’a i te mau tapiho’ora’a tauiha’a e ‘āuaha’a’ati ra i taua tahua ra, ma te horo’a fa’ahou atu i te tahi faito hoani hau atu i te he’uri.

 

Taua tahua ra, vai matara noa i te ta’ato’ara’a, e tia’ihia ia, e fa’aturehia e e ‘atu’atu noahia. Te vaira i ni’a ia’na hō’ē ‘āua tape’ara’a pere’o’o no te faito hau atu i te 60 rahira’a pere’o’o, e te vai ato’a ra te mau fa’anahonahora’a fa’ahiahia, ma te mau mea rii ato’a e hina’arohia, ma te fa’anahora’a ‘ēiaha ia ro’ohia e te ‘ati e ia vai maita’i noa.

 

Ua ha’apapu mai te Peretiteni i te faufa’a no Porinetia ia fa’aho’i fa’ahou i ni’a i taua tahua ra, i tō’na huru he’uri no te fariira’a ratere no taua motu ra, e te fa’atupuraa i te mau rave’a no te fa’atupu i te mau ti’ara’a ‘ohipa, na te feia ‘āpi ihoa ra no Mo’orea.