Peretītenira’a

I muri mai i te hō’ē manureva o tei tau mai na i te hora 8 e te ‘afa i te po’ipo’i, ua tau fa’ahou mai te piti o te manureva no te Taiete Manureva Tinito o Hainan Airlines, te hō’ē manureva faito Boeing 787, o tei tau ato’a mai i te mahana ma’a ra, i te hoopera’ a te pae po’ipo’i, i ni’a i te Tahua Taura’a Manureva no Tahiti Fa’a‘a, i roto ia’na e rave rahi ia mau horopatete, e tei rotopu ato’a ia rātou, te Peretiteni no te Pupu HNA (Hainan Airlines), o Wang Jian tane.

 

Ua fariihia’tu te Fa’atere n te Pupu Hainan e te Peretiteni Edouard Fritch e na te Fa’ aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau. Ua tae ato’a atu o Louis Wane, ia’na ra to te Pupu Hainan ho’ora’ atu na i te Hotera Hilton i Mo’orea e te Hotera St Régis i Bora Bora.

 

Hou ‘ōia a ma’ue atu ai i Bora Bora, ua tau’aparau o Wang Jian tane e te Peretiteni Fritch i roto i te roara’a hau i te 46 minuti. Ua fa’aha’amana’ o mai ‘ōia e o te toru ra’a tera no tō’na terera’a mai i Porinetia nei, ua here rahi roa ‘ōia ia Porinetia, o tei «  piri roa i te huru no te Parataito», e o tā’na ho’i  hina’aro rahi na, e ia ‘ite ato’a tāna feia fa’atere o tei ‘ape’e mai na muri iho ia’na, i to rātou pae’au, i to tātou mau motu e au ia fa’ahotuhia i Porinetia nei.

 

Te fau nei te Pupu HNA, i te tahi noa mau numera, e rave rahi mau taiete Manureva, o te ‘āmui ra 1 250 rahira’a manureva, e 8 000 rahira’a hotera i roto i teie nei Ao. Te numera faufa’a arata’i tapura ‘ohipa a te Pupu HNA i te matahiti, ua matutuha ia i ni ‘a i te 90 miria tara Marite ( (‘ōia ho’i, tei roto i te faito 10 000 miria toata farane, e te fa’a’ohipa ra ‘oia e 410 000 rahira’a rave ‘ohipa. E tupu fa’ahou te tahi atu farereira’a i rotopu ia Wang Jian tane, e te Peretiteni Fritch, i te mahana toru nei, i Bora Bora.