Peretītenira’a

Ua tu’urimahia te mau parau mana a te notera no te horo’ara’a na te Haunui, no te teie moniho’o hō’ē toata tapa’o noa, ia Pornetia farani ra, i te mau Pū Nohora’a Grand e Mariani, i te mahana maha ra, na te Tomitera Teitei, René Bidal e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i mua i te Tavana hau haunui no te mau Motu Ni’a Mata’i mā, o Raymond Yeddou.

 

Na roto i te Fa’aaura’ a no te Ha’afaufa’ara’a i te mau Fenua o te Parurura’a (FHFP=CRSD), i Porinetia farani nei, ua fa’ara mai na te Tomitera Teitei no te Repupirita i te Haufenua i te hope’a no te matahiti 2 015 ra, e te mau fenua ha’afaufa’ahia e te mau nohora’a totiare e o tei fa’a’itehia na ‘ēita te Haunui e hina’aro fa’ahou, o te nehenehe e fa’aho’ihia ma te tamoni ‘ore i roto i te Haufenua, ia au i te ture no te mau faufa’a moni no 2015 ra.

 

I te 4 no mati 2016, ua farii hanahana te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau i te reira fa’aho’ira’a mai no te ho’o tapa’o rahira hō’ē ‘euro no na pū nohora’a e piti e parauhia ra.

 

I te 3 no tenuare 2 017, ua fa’atia te Haunui na roto i te fa’aotira’a mana o tei ravehia i ni’ a i te Parau ha’apapa a te Fa’aterehaunui  no te Parurura’a e a te Fa’aterehaunui tia’au i te fenua o te Hau, e horo’a mai no te ho’o ra hō’ē ‘euro tapa’o i teie mau maita’ i i muri nei :

-          Te « Pu Nohora’a Mariani », e vaira i Fa’aone, Tai’arapu Hitia’a o te Rā, no te hō’ē fenua no te rahira’a e 27.778 m2  e tae  noa’tu i te mau fare ato’a i fa’ati’ahia i ni’ a iho : e 24 « fare » e 1 fare maeha’a rahino temau patura’a rau mama na ;

-          Te « Pu Nohora’a Grand » e vaira i Pira’e, i ni’a i te hō’ē fenua no te rahira’a e 30.460 m2 e tae noa’tu i te mau fare i patuhia i ni’a iho : 11 mau fare teitei no te orara’a ‘āmui o te ‘āmui ra 11 rahira’a nohora’a.

 

Na roto i te reira mau fa’aho’ira’ahia mai e nehenehe atura ia ta te Haufenua e fa’aava’i fa’ahou atu ai te parau n te nohora’a totiare i te pae Hitia o te Ra, no te motu no Tahiti. No te pu’etau poto, ua fa’anahohia, ua fa’aotihia e horo ahia te reira na pu nohora’a e piti ,ma te tamoni ‘ore, i roto i te Pū Porinetia no te Nohora’a (PPN=OPH), no te fa’atupura’a i e tapura ‘ohipa no te mau nohora’a totiare.

 

Ua tu’uhia’tu te tahi mau ‘utuafare o tei ro’ohia na e te mau ‘ati natura vero ua no te 21 e 22 ra no tenuare 2017, e fa’anoho i roto i te Pū Nohora’ a Grand, i te mea, ua farii vave mai na te Haunui, na roto i te ho’e parau mana hou te tau mau ra, e ia puhapahia i roto i te 8 no fepuare ra 2017, no te pahonora’a i te mau hia’aira’a ru no te tu’ura ‘a i roto i te nohora’a i te reira mau ‘utuafare fetii ra, a tia’i noa’tu ai i te mau tatarara’a o e tapa’ohia’tu i roto i te tahi ‘opuara’a huru rava’i atu. Ua fa’atumu ato’a te CRSD i ni’ a i te fa’anahora’ a no te paturu faufa’a monra’a na roto i te Fa’aaura’a no te mau ‘Ōpuara’a 2015-2020 i te mau tuatapapara’a i ni’a i te faito e 30 mirioni toata farane, tei roto ato’a te mau huru tute ato’a.

 

 Te fa’a’ite fa’ahou mai a ra te hope’ara’a no te reira ‘ōpuara’a, i te huru mau no te autaipera’a pautuputu e vaira i rotopu i te Haunui e o Porinetia Farani, raua to’opiti ato’a ra, o te mana’ona’o ra e o tei fa’arir ia raua ei nau toa no te fa’ahotura’a i te fa’arava’ira’a faufa’a e totiare o to tātou nei fenua.