Peretītenira’a

No te pae po’ipo’i hope’a no te Rurura’anui piti-matahiti a te mau Tavana ‘Ōire no Tuamotu, ua haere atu te Peretiteni, i te mahana pae ra, i te titau manihinirta’a a te Aupupu no te mau ‘Ōire no Tuamotu-Ma’areva, no te ‘aitauira’a mana’o e te Haunui, te Peretiteni no te ‘Āpo’ora’ arahi, te CGF e te SPCPF.

 

I roto i te reira pae po’ipo’i, ua fa’a’ite mai te mau Tavana ‘Ōire i to rātou hina’aro na roto mai i te mau piha ‘ohipara’a o tei tupu na i roto i te reira Rurura’a Nui. Te parau tumu rahi matamua i tau’aparauhia e te mau Tavana ‘Ōire no ni’a ia i te niuniu na raro i te moana o Natitua. No te Peretiteni, na roto i te niuniu Natitua, e fana‘o atu te ta’ato’ara’a no te mau motu Tuamotu mā, i te hō’ē faito horo’ara’a hau atu i te teitei i te fana’ohia ra e rātou i teie nei mau mahana, noa’tu e fa’afana’ohia te reira mau motu na roto i te niuniu e aore ra, na roto i te mau pupa reni hereteti, faito puai. E fa’a’ohie mai te reira mau rave‘a fa’ahiahia ‘āpi no te tau’aparaura’a na roto i te tahua natirara i te mau rave’a no te ha’apiira’a na roto i te natirara e i te rapa’ aura’a ma’i na roto i te rave‘a no te ‘āfata teata.

 

Tera ra, ua fa‘arava’i fa’ahou atu te Peretiteni i te paraura‘a’tu e te reira mau rave’a ‘api no te tu’ati’atira’a, ‘ēiaha roa’tu te reira ia haru atu i te tareni a te feia metua i te pae no te ha’apiira’a e no te araira’a i te ‘ea. Ua tae ato’a te tau’aparaura’a i ni’ a i te mau utara’a na roto  te mau motu e i ni’ a ihoa ra i te tuha’a no te ho’o o te mau utara’a. No te reira parau, ua fa’aha’amana’o atu te Peretiteni, e no te ‘ā’anora’a o te hiro’a fenua o to tātou mau motu, na te reira i fa’ahepo mai i te Haufenua e hamani e 50 mau tahua taura’a manureva, e no te fa’a’ohipara’a i te ta’ato’ara’a no te reira mau reni, e vetahi noa o te ho’onahia te taime no te iti o te numera horopatete e utahia maira, te tumu ia e mea teitei roa te mau ho’o o te mau utara’a. E mea varavara roa i roto i teie nei ao, te mau fenua e 50 tahua taura’a manureva ta rātou  no te hō’ē rahira’a huira’atira e 280 000.

 

I tō’na pae, ua fa’aha’amana’o mai te Tomitera Teitei i te mau rave‘a i fa’ata’ahia mai e te Haunui na te mau ‘Ōire e ua mara’a ato’a te reira mau rave’a i roto i te mau matahiti i ma’iri a’e nei na roto i te DGF, te FIP e te DETR. I muri mai, ua tupu te hō’ē ‘aitauira’ a mana’o i ni’a i te parau no te Papature a te SIVMTG o tei riro roa mai ei me a hina’ arohia ia nehenehe i te tahi mau ‘ Ōire, te mau ‘Ōire rarahi ihoa ra no Tuamotu mā, ia ‘ite auhia’tu ia au i te faito o ta rātou ha’ara’a e fa’atupu maira.