Peretītenira’a

Ua ‘iriti te Peretiteni no te  ‘Etaretia Porotetani  Maohi, o Taaroanui Maraea, i te avatea mahana ma’a ra, e te Peretiteni Edouard Fritch, i te putuputura’a rahi o te feia ‘āpi protetani no Tahiti no te 500 ra’a o te matahiti i tupu na ai te Reforomatiora’a Porotetani.

 

Ua tupu te reira rurura’a rahi i ni’a i te tahua Pater, i Pira’e. Hau atu i te 7 000 rahira’a u’i ‘āpi porotetani, ia au i te tai’ora’a a te feia fa’atere, o tei pahono mai i te reira ti’aorora’a a te ‘Ētaretia. No te Peretiteni Maraea, na te Reforomatio i horo’a mai i te ti’amara’a no te fa’aterera’a te tino tata’itahi, te ti’amara’a ia feruri te ta’ata tata‘itahi.

 

No te Peretiteni o te  ‘Etaretia Porotetani Maohi, te Varua no te Reforomatiora’a, o te hō’ē ia parau tumu o te vai oraora noa. Ua fa’a’ite mai ‘ōia, e tauturu mai te reira ia tātou tata’itahi no te ha’aferurira’a ia tātou tata’itahi i te mau mahana ato’a, e te fa’a‘itera’a mai ia tātou e tareni morohi ‘ore ta tātou i roto i te ravera’a i te fa’aotira’ a.