Peretītenira’a

Ua tae atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, ma te ‘ape’ehia’tu e te Fa’ aterehau note ‘Ea, te taote Jacques Raynal, i te po’ipo’i mahana piti ra, i te Farehau no te ‘Ōire no Pira’e, i roto i te Rurura’a no te fa’aho’ira’a mai i te tuatapapara’ a a te OMS (Pu Manava no te ‘EA) no ni’ a i te ‘Ea Roro i Porinetia farani nei.

 

Ua fa’aha’amana’o mai te Peretiteni i roto i ta’na ‘orerora’a, e ‘ere noa te parau no te ‘ea roro i te ha’a noa na te mau taote, e tareni ra te reira na te totaiete ta’ato’a, e mea ta’amuhia te reira i ni’a hoe rave rahi mau tumu papu maita’i ma te pupa reni totiare, te mau aura’ a fetii, no te ‘arutaimareva, no te mau peu a te mau ta’ata tata’itahi, no te parurura’a, no te faito o te ‘ite ha’apiira’a, no te ti’ara ‘a ‘ohipa, te nohora’a, te parurura’a totiare e te vai noa’tura a.

 

Ma te arata’ihia maina raro a’e i te mana no te OMS (Pū Manava no te ‘EA) ma te autaipehia mai e te ta’atira’a SOS Ha’apohera’a ia’na iho e te Ta’atira’a Ropu no te mau Ma’ipe’e no te Manava (TRMM=ASEP), ua vauvauhia mai te mau numera no te mau tuatapapara’a ‘ohipa e te mau Taote Jean-Luc Roelandt e o Imane Benradia, ma te paturu pautuutu maita’iha mai e te ho’e pupu no te fenua neino ni’a i te parautumu no te mau fa’a’ite’itera’ a i te ‘Ea Manava e no ni’a i te huru rapa’aura’a rau ato’a. E ha’ a te reira ‘api ha’ amaramaramara’ a na te ta’ato’ara’ a o te mau ti’ a no roto i te reira mau tuatapapara’ a e te tuha’a ihoa ra no te hamanira’ a i te ho’e porotita no te ‘EA Manava, o te ti’a ia fa’ atuha’ ahia. Hau atu i te reira, i roto i te rurura’a, ua fa’a’ohipa ato ‘ahia e rave rahi mau piha ‘ohipara’a e ferurira’ a no te araira’a i te ma’i manava o tei tu’uhia’tu i mua i te nuna’a huira’ atira o tei tae atu na.

 

I Porinetia farani nei, te ‘ Ea Manava, e tumu parau ia o te tau’aparauhia a i te mau mahana ato’a, no te mea,  ua rahi roa mai te faito o te feia i ro’ohia e te reira huru ma’i. Te vaira ua ro’ohia e te reira huru ma’i, e fifi roa’tu o te ‘ore e puai fa’ahou no te tatara ia ratou i rapae’au i e reira, e te vaira o te hi’a roa’tu i roto i te ha’apohera’a ia atou iho, te hō’ē fifi  o te farereihia nei e te mau motu ato’a no Patitifa.

 

NO te pu’ohura’a, ua fa’aha’amana’o mai te Peretiteni e te horo’a no te ‘ea manava o te ho’e ia no te mau fa no te hoho’ a fa’ anahora’a ‘ea 2016-2020 o te niuhia i ni’a e piti mana’o rarahi : te ha’amanarta’a i te ho’e hoho’a arata’ i no te ‘E a Manava e te patura’a i te ho’e Pū no te ‘E a Manava, o tei tohuhia e matara mai i te 2020.

 

No reira, no ni’a i te hamanira’ a i te hoho’a arata’i o te ‘Ea Manava, ua ha’amatahia mai te tuatapapara’a mai i te ta’ato’ara’a no te mau fa’anahora’ a e no te mau hia’aira’a o te mau ta’amotu tata’itahi.