Peretītenira’a

Ua tae tino roa’tu te Peretiteni Edouard Fritch, Fa’aterehau no te mau Tū’aro, i te mahana toru iho nei, i Huahine, e i muri mai i Ra‘iātea, no te tuha‘a matamua no te hoera’a va’a Hawaiki Nui Va‘a. Ua ‘āmui atu ‘ōia i roto i te purera‘a hou a ha’amata ai te hoera‘a va’a, i te tu’ura’a i roto i te miti i te mau va’a, e i muri mai, i te tuha’a matamua i rotopu ia Huahine e o Ra’iātea, no te ateara’a e 44 kirometera.

 

I piha’iiho i te mau ti’amana no te fa’atupura’a i taua hoera’a va’a rahi ra i te mau matahiti ato’a, ua fa’atere atu te Peretiteni i Ra’iāte a ii te ‘ōperera’a i te mau Rē, e na te pupu hoe va’a ihoa ra o tei haru mai i te Rē matamua no taua tuha’a matamua ra, o Air Tahiti, EDT va’ a e te Team OPT, o tei haru mai i te na Rē piti e toru.

 

Tei ni’a i te rahira’a 140 rahira’a va’a o tei tapa’ohia i roto i te mau tuha’a tata’itahi, e  12 rahira’a pupu no te mau fenua è è mai, ua riro mau mai ia o Hawaiki Nui Va’a ei Ta’urua Faufa’a Rahi mau o te Matahiti no te Ao o te hoera’a  Va’a.