Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana maha ra, ia Mohamed Ait Aarab, Ti’atonohia mai no te tuha’a fenua te Ao no te Hitira’a Mahana Rahi no Farani. Ua fa’aha’amana’o mai o Mohamed Ait Aarab e ua ha’apii na ‘ōia i te tamarii i roto e rave rahi mau matahiti, i Porinetia farani nei, mai te 1 995 e tae mai i te 2001, i roto i te mau Fare Ha’apira’a Tuarua e i te Fare  Ha’apiira’a Tuatoru, e ua mau noa i roto ia’na e rave rahi mau taura ta’amura’a e to tātou nei Fenua.

 

I roto i te hi’ora’a Haunui e Araao, o tei tapa’o pinepinehia na e te tahi mau fifi teimaha, ua tapa’o mai te Ti’atonohia mai no te Hitira’a Mahana Rahi no Farani i te hō’ē ha’afaufa’ara’a ‘āpi, i roto i te tōtaiete, no te hana-tamutara’a, no te mea, ua fa’a’ite mai ‘ōia, « te rahi noa atura’a te faito ta’ata e hia’ai ra i te faufa’a no te ferurira’a, no te fa’aro’ora’a e no te ‘aitauiparaura’a i ni’a i te mau fifi rarahi roa o ta tātou e farerei atu ».

 

Ua fa’ahiti ato’a mai ‘ōia i te mau parau mai te tahitira’a huru ta’ata, te pio-matutura’a e mea tano e mea hape, e no te Ara-Moana, te ‘ananahi o Niu-Taratoni. No Mohamed Ait Aarab, ua riro te hana-tamutara’a mai te hō’ē area no te tau’aparaura’a, no te ‘aitauira’a e no te fa’aro’ora’a, o te to’a’ati maita’i i ni’a i te mau faufa’a o te Repupirita Farani e tā’na parau ‘aro, Te  Ti’amara’a, Te  ‘Aifaitora’a e Te Autaea’era’a.