Peretītenira’a

Na roto i ta raua anira’a, ua fariihia mai o Oliver Kressman, no te MEDEF e o Christophe Plée no te CPME e te Peretiteni Edouard Fritch.

 

Ua fa’a’ite mai teie na ti’a no te mau ‘Āmuitahira’a a te mau Fatu ‘ohipa i te Peretiteni, e tere atu raua i Farani i mua iti noa nei, no te haerera’a e paruru i te fa’a’orera’a tute haunui.

 

Hau atu i te reira, no na Fatu ‘ Ohipa e piti, ua tae i te taime e mea titauhia ia fa’a‘api i ta tātou Ture ‘Ohipa, o te ore e tū’ati fa’ahou i ni’ a i te mau paraumau no teie tau. No te pahono i te hia’aira’a no te maru, e horora’a ta te mau taiete ‘ohipa, noa’tu e aha te faito no to rātou rahira’a, i roto i te mau taiete rave ‘ohipa tapatana. O te hō’ē te reira paraumau o te ‘ore e pahono fa’ahou i e mau hia’aira’a mau o te mau taiete ‘ohipa o te hina’aro ra e tihepu mai i te rave ‘ohipa e aore ra e fa’atupu i te mau ti’ara’a ‘ohipa.

 

Ua ha’apapu ato’a mai raua, e ua ineine raua no te pahono i te huru anira’a ato’a,o te tu’uhia’tu i mua ia raua, na roto i te tau’aparaura’a tōtiare. Ua ‘iriti ato’a mai raua i te mau rave’a i fa’ata’ahia na te mau pu taiete ti’ara’a toro’a no te roara’a matahiti e vai mana noa ai raua i ni’a i to raua ti’ara’a i teie nei taime.

 

E te hope’a roara’a, ua fa’ahiti ato’a mai raua i te parau no te fa’a’apira’a i te ‘Āpo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i (AMTM=CESC), no te mea, e hope te pu’etau manara’a o tō’na mau mero i roto noa tau ‘āva’e i mua nei.