Peretītenira’a

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, Fa’aterehau no te mau Tū’aro, i te po’ipo’i mahana pae ra, i mua i te Peretiteni vahine no te ‘Āmuitahira’a no te Tū‘aro fa’atanohia, o Henriette Kamia, e te Ti’a vahine no te mau Fa‘aterera’ahau no te Huma, o Sylvia Berteil, te Peretiteni no te ‘Āmuitahiraa farani no te tirira’a popo, o Frédéric Delpy, e tae noa’tu i te hō’ē tomite no te tuarua no te mau ‘Ihi mā’imira’a e no te mau ‘Ihirave‘a ‘aravihi no te mau tapura ‘ohipa fa’a’eta’etara’a tino e tū’aro no te Fare Ha’apiira’a Tuatoru no Nice (UNS), te mau ‘orometua ‘aivana’a Serge Colson e o Jean-Marie Garbarino.

 

Ua nehenehe na roto i te reira farereira’a e fa’ahitihia mai te mau fā no te ha’amaita’ira’a e titauhia ra no te tirira’a popo i Porinetia farani nei e te Peretiteni no te ‘Āmuitahira’a farani no te tirira’a popo o tei fa’a’ite mai i tā’na turu i roto i te mau ‘ōpuara’a no te fenua nei o tei arata’ihia mai e te hō’ē pupa reni pumana fa’atere, te mau ‘Āmuitahira’a e te feia ‘āpi pautuutu maita’i.

 

Ua tae ato’a te mau ‘aitauira’a mana’o i ni’a iho i te mau autaipera’a ha’amata’ihia i te pae no te ha’apiipiira’a i roto i te tuha‘a no te mau tū’aro fa’atano maita’ihia,’ aua’e te fa’aaura’a tu’urimahia i rotopu i te ‘Āmuitahira’a porinetia no te mau tū’aro fa’atanohia e te Fare Ha’apiira’a Tuatoru no Nice, hi’o fa’ahou i te mau parau ha’apapura’a tuatoru, o tei ‘itemanahia e te haunui.

 

Ua haru ato’a mai te Peretiteni i te reira taime no taua ‘aparaura’a ra no te ha’apoupou i te ha’ara’a a te ‘Āmuitahira’a porinetia no te mau tū’aro fa’atanohia e ma te ha’amauruuru ato’a atu i te ta’ato’ara’a no te mau autaipe no ta rātou ha’utira’a ‘āmui o tei ha’afaufa’a i te tū’aro, te ‘ea e te tino maita’i na roto i te fa’arirora’a e nehenehe te ta’ato’ara’a e fana’o i te reira.